DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 80     <-- 80 -->        PDF

DOMAĆI STRUČNI LISTOVI


ŠUMARSTVO — BEOGRAD


Br. 5 — 1954. ima članke: P. Perišić i ing. M. Vićentić: Poljoprivredno
komore, njihov značaj i uloga u šumarstvu. — Ing. L. Vujičić : Da li je NR Srbiji
potreban drvno-industrijski otsek na Šumarskom fakultetu u Beogradu. — Prof. dr.


S. Živo j inović : Mala topolina strižibuba.i topolini staklokrilci ozbiljno ugrožavaju
opstanak kultura u Vojvodini. — Ing. A. Panov : Putevi i stranputice botaničke
i dendrološke nomenklature. — Ing. Đ. Bur i ak o v: Kratak osvrt na pošumljavanje
krševa u Crnoj Gori i Dalmaciji.
Br. 6 — 1954. ima članke: Ing. S. Šurić : Uređivanje šuma u novom privrednom
sistemu. — Dr. B. Jova n ović : Šibljak, asocijacija Artemisietc+-Amygdaletum
nanae na Rtnju. — Ing. V. Popović : Racionalno iskorišćavanje drveta pri izradi
njemačke dužice. — Ing. M. Jevtić : O potrebi ispitivanja uzgojnih svojstava poljskih
(lučkih) jasenova.


U broju 7/8 — 1954. ovi su članci: Ing. B. Babić : Potreba za organizovanjem
solidnog sistema statistike šumarstva, — Ing. I. S o 1 j a n i k: O biološkim merama
borbe protiv erozije u Trgoviškom Timoku. — Ing. M. G a j i ć: Rezultati ispitivanja
prošlosti šuma na Majdanpečkoj Domeni. — Ing. Ž. Grujić : Osvrt na iskorišćavanje
šuma i potrošnju drveta u NR Srbiji od 1947—1953 godine. — Ing. M. N o v ič
i ć: Mogućnosti smolarenja na Deliblatskoj Pešćari. — Ing. J. Kovačević : Nekoliko*
primjera primjene fitosociologije u hortikulturi. — Ing. B. Šikić : O nacrtu
novog zakona o šumama.


DRVNA INDUSTRIJA — ZAGREB
U br. 5/6 — 1954. su članci: Ing. F. Štajduhar i V. Auferber: Proizvodnja
ploča vlaknatica i iverica. — Ing. F. Š u 1 e n t i ć: Dostignuća kod prerade i
upotrebe pojedinih vrsta drveta. Zaštitna tehnika pri radu s kružnom pilom. Strojarstvo
u drvnoj industriji. Eksportna problematika. Afrika kao proizvađač i kupac
drveta.
Broj 7/8 — 1954. donosi: Ing. F. Štajduhar i V. Auferber: Proizvodnja
ploča vlaknatica i iverica. — Ing. S. Frančišković : Impregnacija drveta za potrebe
pomorstva. Zaštitna tehnika pri radu s kružnom pilom. — Ing. F. Š u 1 e n t i ć r
Granične vrijednosti trupaca namijenjenih za pilansku preradu. Svjetska proizvodnja
i potrošnja vlaknastih ploča. Eksportna problematika. Naše drvo na tršćanskom velesajmu.


GOZDARSKI VESTNIK — LJUBLJANA
U br. 5. — 1954 su članci: Ing. Miran Brinar: Katastrofa u idrijskim
šumama — pobuda za proučavanje otpornosti bukovih sastojina. Ing . J a n e z J e r-
man : Nakoljenice za šumske radnike.
Br. 6/7 ima ove članke: Dr.. Mak s W r a b e r: Opća ekološka i vegetacijska
karakteristika viših položaja Pohorja. — Dr. Vlad o Valenčić : Šume i opskrba
drvom starog grada Ljubljane.


LES — LJUBLJANA
Broj 4 — 1954. ima članke: Ing. O. Jug: Ploče iverice. — Ing. M. Slovnikr
Svojstva, proizvodnja i upotreba glutinskih ljepila. — F. Erman : O organizaciji
trgovine s pokućstvom. — Dr. B. Za je: Industrija pokućstva u Belgiji. — J. Kišr
Početna faza kod serijske proizvodnje. — F. Ter an: Sušenje drva u umjetnoj sušionici
tvornice pokućstva »Nova Gorica«. — Ing. R. C i v i d i n i: Dvije doktorske
dizertacije na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. — M. Mehora : Rad šumarskog,
drvarskog i lovačkog muzeia u Bistri. — F. Erman : Šentvidska izložba pokućstva.


— Ing. arh. N. Kralj : Pokućstvo Zapadne Njemačke i Austrije.
618