DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 81     <-- 81 -->        PDF

NARODNI ŠUMAR — SARAJEVO
Broj 5/6 — 1954. ima članke: Ing. Đ. Sišl o v—Ing. J. Marijan : Korištenje
stroja oparanih željezničkih pruga za gradnju kamionskih i kolskih cesta. — Ing.


D. T e r z i ć: Borovi panjevi — ekonomski značaj ove sirovine. — Ing. A. K a r ahasanović
: Neke karakteristike proizvodnje vlaknatica (fazer ploča) u ogledalu
savremenih mogućnosti. — Ing. M. M e h i ć: Stanje privatnih i zadružnih šuma u
NR B. i H. i problem njihovog uređivanja. — Ing. L. A 1 k a 1 a j : Neki vidovi mehanizacije
u proizvodnji šperploča.
U br. 7/8 — 1954. ovi su članci: Dr. P. Fukarek : Neki osnovni podaci u vezi
sa pitanjem bukve u NR B. i H. — Ing. B. Popović : Upotreba đubriva u šumarstvu.
— Ing. D. Đapić : O nastavi na šumarskom fakultetu u Sarajevu. — Ing. N.
Eić : Vođenje evidencije sječa i obračun doznačene drvne mase. — Ing. S. Žakula :
Šumarstvo S. A. D.


ŠUMARSKI PREGLED — SKOPJE
U br. 3 — 1954. donosi članke: Ing. S. Todorovski : Drvno-industrijska proizvodnja
u godini 1953. u NR Makedoniji. — Ing. R. Jovetić : Prilog poznavanju
zmija u Jugoslaviji. — Dr. I. Miha´jlov: Bonitet staništa i način kako se određuje.
— Ing. M. M i h a i 1 o v: Potreba prelaženja od individualnih seoskih krušnih
peći na zajedničke.


STRANA STRUČNA LITERATURA


MARIO TICCHIONI: Genni statistico-economici sulle sugherete in Italia. (Ekonomsko
statistički osvrt na plutnjakove šume u Italiji). Monti e Boschi No. 7, Firenze
1954., str. 291—299.


U prvom ovogodišnjem broju Šumarskog lista ing. August Horvat obradio je
pitanje mogućnosti plutnjaka kod nas. Vjerujemo da ne će biti suvišno, akoi donesemo
i kratak prikaz članka Ticchioni-a o rezultatima ankete, koja je sprovedena u cilju,
da se utvrdi stanje plutnjakovih šuma u Italiji. Ovu je anketu organizirao Centralni
statistički institut u saradnji sa šumarskim ustanovama na teritoriji 375 općina.
Autor navodi statističke podatke iz 1950. g. o površini plutnjakovih šuma u svijetu
(tabela 1) iz koje se vidi da Italija zauzima pretposljednje mjesto.


Tabela 1.


Država Ha %


Portugal 700.000 32´1
Alžir 440.000 20´1
Spanija 340 000 15´6
Francuski Maroko 300.000 137
Francuska 159.000 73
Tunis 115 000 53
Italija 89.000 4´1
Španjolski Maroko 40.000 1-8


Ukupno: 2,183.000 100