DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Ranije statistike o površinama u Italiji znatno su varirale: od 75.000 do 140.000
ha (Flores, Piccioli, Marangoni, Giglioli i dr.). Prema podacima pomenutog Instituta,
sadašnja raspodjela šuma plutnjaka izgledala bi, kako je navedeno u tabeli 2.


Tabela 2.
Područj e
P
V
Ukupno
1 u t ni s o kCiste
j
e
akov e šum e H a
0/
/o
Niske Ukupno 10
Ostale kulture
sa plutnjakom
Toscana 1.268 1 261 2 4 9 632 10 900 12 3 —
Lazio 1 434 1.136 2´1 416 1.850 2-1 500
Campania — — — 35 35 — -
Puglie 227 211 0-4 20 247 0-3 4
Calabria 137 96 0 2 1.137 1.274 Vi 120
Sicilia 4.608 3.674 6 9 9.389 13.997 158 524
Sardegna 59.066 46.950 88-0 1.195 60.261 68 1 14.297


Italia 66.740 53.328 100-0 21.824 88.564 1000 15.445


Iz ovih je podataka vidljiv značaj plutnjaka za Sardiniju, koja sama ima 68%
od ukupne površine. U pogledu vlasništva, 4,8°/o površine pripada državi, 19°/o općinama
i ustanovama, 76% privatnicima.


Prvo skidanje pluta (sugherone, sughero maschio) obavlja se u starosti od 30
do 35 godina i otada se svakih 9—12 godina skida kvalitetno pluto visoke komercijalne
vrijednosti (sughero gentile). U običajenom turnusu od 100—120 godina, kvalitetno
se pluto skida u trajanju od 70—90 godina. Svjetska produkcija pluta, prema
podacima iz 1952. kreće se godišnje oko. tri milijuna q i za pojedine zemlje postoje
slijedeći podaci:


Portugal Španija 830.000 28,2%
Alžir 360.000 12,3%
Maroko 69.000 2,3%
Tunis 20.000 0,7%
Francuska 135.000 4,6%
Italija 120.000 4,1%
Ostale zemlje 5.000 0,2%


Ukupno , 2,939.999 100,0%


Vidi se da Italija, iako na skoro posljednjem mjestu po površini, producira
znatno veću količinu pluta u poređenju sa mnogim drugim zemljama. Prema najnovijim
podacima, produkcija pluta dosiže 200.000 q godišnje zahvaljujući znatnom pri


nosu po hektaru osobito u Sardiniji:


Portugal
Španija
Sjeverna Afrika
Francuska
Italija (kopno)


i Sicilija
Sardinija


q 2,15 po ha


,. 2,16 „


„ 0,73 „


„ 0,86 „


„ 1,25 „


„ 2,54 „