DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1954 str. 86     <-- 86 -->        PDF

ŠUMARIJA KOSKA


raspisuje


JAVNO NADMETANJE


Dana 6. XII. 1954. u uredu šumarije Koska u 10 sati,


putem pismenih ponuda, za radove na; gradnji jednokatne stam


bene zgrade u mjestu Koska.


Predračunska svota 4,500.000.— Din.


Tehnički elaborat i uslovi licitacije mogu se dobiti na uvid


svakog dana u uredu šumarije Koska za vrijeme uredovnih sati.


ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKOG DRUŠTVA NR HRVATSKE


Izdavač: Šumarsko društvo NR Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb
Mažuranićev trg br. 11 — telefon 36-473 — Godišnja pretplata: za članove Šumarskog
društva NRH i članove svih ostalih šumarskih društava Jugoslavije Din 600.— za
nečlanove Din. 840.— za studente šumarstva i učenike srednjih šumarskih i drvnoindustrijskih
škola Din. 200.— za ustanove Din. 1.200.— pojedini brojevi: za članove
»tudente šumarstva i učenike srednjih šumarskih i drvnoindustrijskih škola Din. 50.—
la nečlanove Din. 70.— za ustanove Din. 100.— Za inozemstvo se cijene računaju
drostruko. — Račun kod NB Zagreb 401-T-236. Tisak: Grafički zavod Hrvatske, Zagreb.