DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Pojedini primjerci poljskog jasena u parku oko sindikalnog doma
»Orce Nikolov« na obali Ohridskog Jezera, koji su tu vjerovatno uzgojeni
iz mladica poniklih iz sjemena sa stabala iz doline rijeke Drima, pokazuju
lijep uzrast i brzo prirašćivanje. Neki primjerci, međutim, fruktificiraju,
iako su vrlo mladi, što ne mora da je znak dobrog snalaženja na nešto suvljem
uzdignutom terenu. U parkovima i drvoredima Skopja, poljski jasen
je često i vrlo staro drveće. Tu mu je rast vrlo bujan. Isto tako postoje i u
beogradskim drvoredima brojna stabla poljskog jasena (na pr. drvored u
ulici, koja od Glavne Pošte vodi do Botaničke Bašte). U Pazinu imade također
starih stabala poljskog jasena u parku, pa i mlađih u gradskim drvoredima.
U Zagrebu brojni poljski jaseni u parkovima su vjerovatno autohtoni
primjerci-ostaci nekadašnjih šuma koje su se tu pružale. I onaj jasen
ispred glavne zgrade starog Sveučilišta je poljski! Nažalost, mnogo iskustava
sa kultivisanjem poljskog jasena još nemamo, pa bi svakako bilo
vrlo poželjno da se postave ogledi i sa uzgojem poljskog jasena u krajevima
gdje mu odgovaraju prilike tla i podneblja. U Sarajevu na pr. poljski jasen
iz doline rijeke Neretve kod žitomislića, uzgojen u botaničkom vrtu —
doduše na zaklonjenom mjestu, nije se pokazao osjetljiv na niske temperature.


Na kraju potrebno je kazati još nekoliko riječi u svrhu objašnjenja
primjedbe koja je iznesena u noti na str. 450 spomenutog rada o poljskom
jasenu i koja je, po mom mišljenju ostala nerazumljiva zbog jednog tiskarskog
lapsusa.


Prilikom prikupljanja materijala od poljskog jasena sa raznih područja
naše države, dobio sam vrlo brojne primjerke iz šumarija na području
Hrvatske, Slavonije, Dalmacije i Vojvodine. Drugovi, upravitelji ili njihovi
asistenti slali su mi vrlo lijepo sabrane primjerke, često sa vrlo tačnim
i preciznim podacima o lokalitetu i drugim okolnostima pod kojim je dotično
drveće ili stablo raslo. Ja sam te podatke koristio i naveo detaljno u jednoj
većoj studiji o rasprostranjenju poljskog jasena. U izvatku u šumarskom
Listu morao sam se, zbog ograničenosti prostora, zadovoljiti samo sa iznošenjem
naziva šumarije odakle sam dobio materijal. Bilo bi suvišno iznositi
podatke o gospodarskim jedinicama, odjelima i slične, jer se je pokazalo,
da je poljski jasen, odnosno njegova panonska forma, — »prema novijim
istraživanjima sasvim obična i česta vrsta« u našim nizinskim poplavnim
i priobalnim šumama. Umjesto česta vrsta, slagar je ovdje stavio »čista
vrsta«, što je naravno velika razlika, jer bi se na osnovu toga moglo pretpostavljati
da je i panonska forma poljskog jasena čista vrsta (species u
sistematskom poimanju).


Međutim, panonska forma ili varijetet, poljskog jasena, — nisam još
siguran u te dvije dinstinkeije — ima svoje posebne karakteristike koje ju
razlikuju od primorske, ali je to još pitanje koje može riješiti samo jedna
iscrpna studija, a ona zahtjeva i vremena i sredstava,


SUMMARY


The author presents a supplement to his earlier paper on the narrow — leaved
ash (Fraxinus augustifolia Vahl) published in no. 9/10, 1954, pp. 433-553 of this
journal with the data on several move important characteristics on the basis of which
this narrow-leaved ash can be distinguished from the common ash (Fraxinus excelsior
L.). These differences are ilustrated by drawings and photographs; they are
discernible on the indentations of the leaflets and noticeable from the aspect of the
fruits.