DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 24     <-- 24 -->        PDF

O NEKIM UZROCIMA GRADACIJA ŠTETNIH INSEKATA
I VAŽNOST NJIHOVA POZNAVANJA ZA ZAŠTITU ŠUMA


Ing. Milan Androić, Zagreb


M
M
asovna pojava štetnih insekata bila je predmet ozbiljnih proučavanja
mnogih entomologa u prošlosti. 0 uzrocima masovne pojave postoji nekoliko
teorija. Teorija biocenotske ravnoteže tumači masovnu pojavu poremetnjom
ravnoteže, koja je dotada vladala između štetnika i njegovih
neprijatelja. Mišljenje, da su klimatske prilike uzrok masovnoj pojavi, zastupali
su mnogi autori (Bodenheimer, Blunck, Janisch, Zwölfer, Friederichs,
Vajda i dr.). Periodicitet masovne pojave tumačio je Eidman n
prerazmnažanjem štetnika, koji su si time pogoršali životne uvjete uslijed
pomanjkanja hrane i životnog prostora. Schwerdtfege r (1941) je
postavio poznatu teoriju gradocena prema kojoj bi masovna pojava bila rezultanta
djelovanja specifičnih endogenih i egzogenih (biotskih i abiotskih)
faktora. Endogenim faktorima, koji su svojstveni pojedinim vrstama štetnika
pridaje Mohr s i Fran z veliko značenje. Danas se sve više naglašuje
uloga, koju igra genetska konstitucija cijelih populacija bilo za sposobnost
razmnažanja i održanja na životu pojedinih vrsta, bilo za njihovu dispoziciju
prema virusnim i ostalim oboljenjima, koja u prirodi prouzrokuju
epizootije odnosno masovno ugibanje štetnika. U svakom slučaju uzroke
masovnih pojava štetnika treba tražiti u kompleksnom sistemu faktora, koji
ustvari predstavljaju dinamički sistem u prostoru i vremenu. Upravo u toj
dinamičnosti leži poteškoća da se na bilo koji način odredi kvantitativna
vrijednost pojedinih faktora, što bi nam omogućilo da postavimo prognozu
kada će nastupiti masovna pojava, ili da ocjenimo koliko neki od tih faktora
mogu poslužiti u borbi protiv štetnika. A upravo to i jest ono što zanima
ne samo entomološke stručnjake, već i sve one, koji imaju u produkciji
ekonomske gubitke zbog štetnih insekata. To su u prvome redu poljoprivrednici
i šumari.


Zaštita šuma kao nauka, možemo reći otišla je daleko naprijed ispred
njene primjene u praksi. Naši stručnjaci uočavaju opasnost često puta kada
je već prekasno i traže represivne mjere tamo gdje one više ne mogu imati
uspjeha. Ne pretjerujemo ako kažemo da se u praksi ne posvećuje dovoljno
pažnje zaštiti šuma ne zbog toga što bi se njoj pridavala manja važnost
ispred ostalih grana šumarske djelatnosti, već stoga što se ne poznaju dovoljno
sve mjere za efikasnu zaštitu šuma. Tomu pridonaša još i činjenica
da smo u mnogim pitanjima zaštite šuma kod današnjeg stanja nauke daleko
od njihova rješenja, a naročito se ovo tiče mogućnosti apliciranja nekih
bioloških i represivnih metoda borbe protiv štetnika. Ova posljednja činjenica
ukazuje da su u šumarstvu preventivne mjere mnogo važnije od represivnih
i da se najveći propusti čine upravo u domeni preventivnih mjera.
Zato imamo veliki broj primjera iz naše šumarske prakse. Argyresthia .
fu n del l a izazvala je ove i prošlih godina ugibanje cijelih sastojina jele
u Gorskom Kotaru. I ako je ova pojava u proučavanju možemo već sada
reći da su šume prebornoga tipa, kao i mješovite sastojine dale mnogo veći
otpor ovome štetočini. To je i razumljivo kada uzmemo u obzir da su krošnje
stabala u prebomoj šumi mnogo bolje razvijene od onih u sastoiinama
tipa jednodobne šume. Gubitak iglica, koji je za jelu kad pređe određenu