DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 25     <-- 25 -->        PDF

granicu (više od 10%) uvijek katastrofalan zbog njene slabe regeneracione
sposobnosti, lakše podnose stabla, koja imaju jači asimilacioni aparat. U
rukama je dakle šumara da formira onakova stabla koja će biti najotpornija.
Uzgajivač šuma kod osnivanja sastojina i poslije kod primjene uzgojnih
mjera mora voditi računa o svim onim faktorima koji bi mogli da dovedu
do epidemija u šumi t. j . do masovnog ugibanja stabala.


Instruktivan je i primjer naših slavonskih šuma. Ugibanjem brestovih
stabala došle su ove šume u nenormalno stanje. To ugibanje nismo zasada
u mogućnosti spriječiti. Nenormalno stanje se podržava i svake godine
stvara se na novim sastojinama. Trajno prekinuti sklop u većini srednjodobnih
sastojina degradira šumsko tlo, i stanje iz godinu u godinu postaje
sve gore. Ne upuštamo se ovdje u pitanje koji su primarni uzroci ugibanja
brijestova o čemu je pisao Vajda , ali se postavlja pitanje da li uporno
podržavanje sastojina u starom sastavu vrsti drveća ima svoje opravdanje.
Uz nemogućnost apliciranja represivnih mjera ne bi li se trebalo orijetirati
na uzgojne mjere, koje bi dale bolje rezultate?


Ne tvrdimo da u mnogim slučajevima ne ćemo morati pribjeći represivnim
mjerama koje mogu biti uspješne. Represivne mjere dolaze kao
rezultat temeljitog proučavanja s jedne strane biološko-ekoloških momenata
štetnika, a s druge strane fizikalno-bioloških kvaliteta sredstava za suzbijanje.
Nedovoljno proučeni problem ovoga načina borbe može prouzročiti
više štete nego koristi kako je to za borova i hrastova četnjaka utvrdio
francuski istraživač B i 1 i o 11 i. Biocenotski kompleks, vrijeme i tehnika
tretiranja moraju biti temeljito istraženi. Taj posao iziskuje mnogo truda
i vremena, a do rezultata se dolazi u mnogo slučajeva putevima koji laicima
nisu pristupačni i shvatljivi (Escherich).


Studij biološke metode borbe, izazivanje umjetnih epizootija bakterijama
i virusima dostigao je već taj stepen, da se na taj način već uspjelo
suzbiti neke šumske štetnike (Diprion sertifer u Americi). Do potpunog
uspjeha u borbi protiv štetnika pomoću patogenih bakterija i virusa trebat
će još dosta toga istražiti, a ta istraživanja se nadopunjuju sa sličnim istraživanjima
na polju humane medicine.


Bez obzira na metode suzbijanja u svakom slučaju potrebno je poznavati
uzroke masovnoj pojavi i faktore koji dovode do njenog prestanka.
Iako se uglavnom znade da je svaka masovna pojava štetnika sa velikim
biotičkim potencijalom uslovljena obiljem hrane, povoljnim klimatskim
uslovima i za vrstu pozitivnom genetskom konstitucijom populacije, ipak
postoje za svaku vrstu specifični momenti koji igraju odlučnu ulogu za
masovnu pojavu štetnika te vrste.


Hrana je bez sumnje faktor bez kojega te pojave ne može biti. Klimatski
uslovi i genetska konstitucija populacije su ona dva faktora o čijem
stupnju koincidencije ovisi intenzitet masovne pojave, i u čijem uzajamnom
djelovanju treba tražiti uzroke periodičnosti te pojave. Ti faktori spadaju
u domenu reduktivnih faktora nasuprot parazitima i predatorima koji u
biocenotskom kompleksu imaju više regulatornu ulogu. Rijetko su paraziti
i predatori onaj reduktivni faktor koji je sposoban da dokrajči jednu zarazu,
jer su oni brojčana funkcija domadara, te im maksimum gustoće populacije
vremenski pada iza maksimuma gustoće populacije štetnika. Ovo se događa
naravski onda ako je biotički potencijal parazita ili predatora manji od
biotičkog potencijala štetnika, a u većini slučajeva je tako. Teoretski bi