DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Tablica 1


Karakteristika Pinus strobus Pinus peuce
Boja
Konzistencija
beličasta
guste tečnosti
beličasta
guste tečnosti
Miris prijatan prijatan
Specifična težina pri 20° C 1.032—1.068 1.038—1.072
Kristalizacija
Sastav: kolofon
veći deo kristalan
68—70°/0
veći deo kristalan
69-72%
terpetinsko ulie 19-22" 19-22"
voda i nečistoća 8-13 " 6—12"
Tablica 2
Karakteristika Pinus strobus Pinus peuce
Boja
Tačka topljenja
Kiselinski broj
žuto-crvenkasta
63° C 65
» C
164
žućkasto-zelenkasta
42° C — 43° C
129
Tablica 3
Pinu s strobu s


Karakteristika
naši rezultati po Mirov-u
Pinus peuce
Boja
Miris
Specifična težina pri 20° C
bezbojna tečnost
veoma prijatan
0,8580 0,8611
bezbojna tečnost
veoma prijatan
0,860—0,866
Refrakcija20 n . 1,470 1,4714 1,462
Polarizacija20 (a)p. — 15° 9´ — 0,75° — 13°33´do—29° 26´
Početna tačka ključanja 151° C 152° C
Pinenske frakcije 80°/o dl-a-pinen


10°/0 1-p-pinen


biti karakteristične za neke eventualne njihove osobine dok se nalaze u
sirovom (neprerađenom) stanju.


2. Za kolofon je karakteristična visoka tačka topljenja za vajmutovac,
odnosno niska za moliku (53° C—65° C prema 42° C—-43° C). To isto važi
i za kiselinski broj koji je u prvom slučaju visok i povoljan, u drugom slučaju
nizak i naročito nepovoljan za industriju lakova (164 prema 129).
3. U odnosu na terpentinsko ulje karakteristično je da obe vrste pokazuju
levo obrtanje polarizacije, t. j . da su terpentinska ulja i jedne i
druge vrste levogira . Jači stepen leve polarizacije pokazuje terpentinsko
ulje molike od terpentinskog ulja vajmutovca (0,75° —15°9´ prema
13°33´ do —29°26´). Indeks refrakcije je niži kod terpentinskog ulja molike
od terpentinskog ulja vajmutovca (1,462 prema 1,470).