DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 5     <-- 5 -->        PDF

vilnost tih mera. Skoro sedam godina je bilo potrebno u upornoj borbi za
primenu zakona o zabrani čuvanja koza u Makedoniji i uveravanje našeg
radnog seljaka, da on tek danas sve više priznaje, a pokraj svih teškoća
svoje preorijentacije na drugu stoku, da su te mere zaista bile pravilne
i korisne. To će svakako biti i s drugim merama. Međutim njih treba postepeno,
ali uporno primenjivati. U tom pogledu naši stručni kadrovi mogu
mnogo doprineti svojim javnim društvenim radom u propagandi tih mera
i razbijanju starih shvatanja i navika kod radnih ljudi u odnosu na uzgoj
i čuvanje šuma.


Mi ćemo rešavati probleme eksploatacije i prerade drveta u idućim
godinama brže i lakše, jer se je ogromno povećala privredna snaga naše
zemlje. Isto tako mi ćemo nastojati da se upotreba drveta što više zameni
drugim materijalima i za preradu i za ogrev. Ali mi treba da učinimo sve
što možemo da se što pre i odlučnije likvidiraju zaostala shvatanja, navike
i odnos prema šumama i upotrebi drveta.


Pozdravljajući Vaš još jednom, želim da Vaš doprinos izgradnji socijalizma
ubuduće bude još veći i uspešniji.


FREKVENCIJA VREMENA PRIJELAZA
FREQUENCE DES TEMPS DE PASSAGE


Dr. Dušan Klepac (Zagreb)


O
O
va su istraživanja nastavak radova »Vrijeme prijelaza«, Šumarski list
br. 1 od 1953. i »O šumskoj proizvodnji u Fakultetskoj šumi
Z a 1 e s i n i«, Glasnik za šumske pokuse br. 11 od 1953. godine. Ondje smo pokušali
objasniti primjenu vremena prijelaza kod utvrđivanja prirasta. Ovdje želimo osvijetliti
pitanje frekvencije vremena prijelaza, jer je to od velike važnosti kod
njegove primjene utoliko više, što to pitanje nije dovoljno proučeno ni u domaćoj pa
ni u stranoj literaturi.


Problem


Pri izračunavanju sastojinskog prirasta obično ne operiramo s in d ividualnim
vremenima prijelaza, nego s njihovim srednjacima.
Pritom se postavlja pitanje, koji srednjak treba uzeti u račun.
Da li aritmetičku ili harmoničnu sredinu ili medijan?


Da bismo mogli odgovoriti na to pitanje, treba u prvom redu razmotriti
formule, odnosno metode, koje dolaze u obzir pri utvrđivanju prirasta
pomoću Presslerova svrdla, a nakon toga istražiti frekvencijsku
distribuciju vremena prijelaza.


Metode za utvrđivanje prirasta pomoću Presslerova svrdla — njihova
specifičnost


U većini formula za izračunavanje prirasta (Pressler, Schneider,
Borggreve, Schaeffer, Lachaussee, Majnari ć-H ufnagl
i dr.) vrijeme prijelaza, odnosno vremenska perioda (n), dolazi u nazivnik.
Stoga nije matematski ispravno operirati s aritme