DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1955 str. 6     <-- 6 -->        PDF

tičkom sredinom individualnih vremena prijelaza,
nego s aritmetičkom sredinom njihovih recipročnih
vrijednosti. Tako dolazimo do harmonične sredine.
(Vidi detaljnije objašnjenje u šumarskom listu od 1954. god. na str. 470
i 471.)


Aritmetička sredina (A. S.) definirana je formulom (1), a harmonična


(H. S.) formulom (2).
A. S. = (nj + n2 + nx) :b (1)
H. S. = b : (— + -
X\x}
(2)
n2
IH, Ha ti* su individualna vremena prijelaza; (b) je broj izvrtaka
(uzoraka), odnosno broj individualnih vremena prijelaza.


Ako kod izračunavanja prirasta upotrebljavamo
aritmetičku sredinu individualnih vremena prijelaza,
dobit ćemo za prirast uvijek preniske rezultate,
jer je aritmetička sredina individualnih vremena
prijelaza veća od harmonične sredine.


A. S. > H. S. (3)
Harmoničnoj sredini prigovaraju, da ju je komplicirano odrediti. Zbog
toga smo za naše specijalne svrhe pojednostavnili izračunavanje harmonične
sredine, i to na taj način, da smo jednadžbu (2) napisali u formi jednadžbe
(2 b) i onda njezinu lijevu i desnu stranu pomnožili sa 50.


1


J-+ -U +A: (2 b)


H.S.
ni n2 rix!
50


50 50 50\


(2c)


H.S. -\ ni n3 + n*/
50 50 50


U jednadžbi (2 c) članovi — definiraju induvidualne pro-


r\x


nr n2´


... . zr, koji se ne moraju


sječne godišnje debljinske priraste z1; z2,


izračunavati, nego ih za različite vrijednosti od (n) očitavamo iz tabele
br. 1 na strani 40. šumarskog lista od 1953. godine.
Prema tome je:


50 2z


(3)
= — = m


H.S. b
H.S. = 50
(4)
m


Harmonična sredina individualnih vremena prijelaza u jednom -debljinskom
stepenu širine od 50 mm jednaka je kvocijentu između 50 i prosječnog
godišnjeg debljinskog prirasta (m), izraženog u milimetrima, u
tom istom stepenu.