DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1955 str. 33     <-- 33 -->        PDF

važnosti kod unutarnje podjele i za sve vrsti projektovanja transportnih
sredstava u šumarstvu. Pošto smo mi pretežno brdska zemlja od velike
koristi bi bila njena primjena kod nas za brdske predjele, a posebno na pr.,
za Bosnu i Hercegovinu, gdje bi na najbrži i najefikasniji način došli do
podataka o lokaciji i veličini uzurpacija šumskog zemljišta čije uređenje je
od vitalne važnosti za šumarstvo.


Kao što sam napred spomenuo aerof otogrametrij a zahtijeva izobrazbu
specijalnog stručnog kadra, koji imade fiziološke sposobnosti za prostorno
stereoskopsko promatranje. Valja nastojati da se najbolji opažači koji su
ujedno i dobri tehničari i kartografi, zadrže na tim radovima uređivanja
šuma. U protivnom gubi svaki smisao brinuti se za specijalizaciju stručnog
osoblja, koje je prolazno i ne daje potrebnog efekta rada.


Sada se radi na osnutku fotogrametrijske stanice na Tehničkom fakultetu
u Zagrebu, koja će biti snabdjevena sa modernim Wildovim autografom
A7 i As, na kojoj će se moći izvršiti izobrazba stručnog kadra i koja bi
mogla preuzeti potrebno kartiranje i za potrebe šumarstva na uređivanju
šuma. Proizvodni plan tvornice Idro u Celju predviđa među ostalim izradu
domaćih f otogrametrij skih instrumenata već u ovoj godini i to: instrumenata
na bazi stereofotogrametrije anaglifometar (oko 100.000 Din., stereoizometar
60.000.— Din.) te aeroprecrtavač sličan Luz-u (cijena 100.000 Din.
Rok isporuke 4 mjeseca od dana narudžbe).


LITERATURA:


1. Smila j ing. Ivan : »Savjetovanje o službi uređivanja šuma u NR Hrvatskoj
« — »Šumarski list« 5—6, 1954.
2. Tomašegović dr. Zdenko: »Osnovi f otogrametrije i aerofototaksacije
« iz knjige Osnova geodezije III. dio od Dr. ing. N. Neidhardta.
3. Tomašegovi ć dr. Zdenko : »Sadašnje mogućnosti primjene fotogrametrije
u šumarstvu« — »Šumarski list« 6—7, 1949.
4. Tomašegović dr. Zdenko: »Stereometar kao visinomjer« — »Šumarski
list« 8, 1954.
5. Tomašegović dr. Zdenko: Predavanja na tečaju primjenjene fotogrametrije
1953. godine.
6. Referat o fotogrametrijskim radovima od 1949. do 1953. Zavoda za fotogrametriju
za I. kongres geodetskih inženjera i geofnetara PNRJ.
7. Metode rada, instrumenti i fotogrametrija — Institut za geodezijo in fotogrametrijo
— Ljubljana — za I. kongres geodetskih inženjera i geodeta FNRJ.
8. Nakayam a prof. H.: Kurzbericht über die Anwendung der Luftaufnahme
für forstliche Zwecke in Japan. — Sonderdruck aus Zeitschrift für Weltforstwirtschaft.
SUMMARY


After 1945 a ´more intensive use of aerial photographs was introduced in Yugoslavia.
In this period a series of land complexes were taken which made it possible
to utilize the results achieved for various engineering purposes. But it was not mitil
1952 that this new method found its application in the Croatian Forest Service. The
first step towards the realization of this aim was a training course forest engineers
held at the Institute for Surveying at the Forestry and Agriculture Faculty in Zagreb.
As the next step there followed purchase of the so-called third-class instruments (the
mirror stereoscope with a parallax bar, and a camera lucida device »Lux«, both of
Zeiss-Aerotopograph).


Up to now the data from aerial surveys have been utilized in the Croatian
Forest Service for: