DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 12     <-- 12 -->        PDF

LITERATURA:


1. Emrovi ć B.: O Christenovom hipsometru i pr. plohama (u rukopisu, rad
za praktični ispit);
2. Linđenber g J. W.: Über die Berechnung des Mittelfehlers des Resultates
einer Linientaxirung. Acta Forestalia Feunica — 25, 1924.
3. Šuri ć S.: Točnost procjene sastojina pomoću primjernih ploha. »Šumarski
list« br. 1—3, 1929.
4. Šuri ć S.: Uređivanje šuma (Referat sa I. savjetovanja šumarskih inžinjera
i tehničara FNRJ), »Šumarski list« 1948.
5. Thore l Eri h — Stockholm (preveo s njemačkog prof. dr. Nikola Neidhardt).
»Šumarski list« 1931.
6. Urbanovsk i A.: Praktikum iz dendrometrije. Beograd 1949.
Summary


The author deals with the question of accuracy of determination of the volume
in stands by laying out sample strips.


For this purpose the author first calipered all trees in a number of stands,
and then laid out sample strips at intervals of 100 m. In one stand were laid out
only sample strips (at the same intervals).


The accuracy was examined by the method of least squares. In doing so were
taken into consideration only basal areas being the most important factor in volume
determination. In the computation were taken the data of all sample strips, and
afterwards the data of individual sample strips were omitted in such a manner that
the different percentages of sample strips be dealt with.


The author draws the conclusion that at times also by the application of a
smaller percentage of sample plots serviceable results can be obtained. However the
rates of sample strips under 5 per cent are rather uncertain, while those from 5—10
per cent yield results that are satisfactory in the practice.


IZ UREDNIŠTVA


Molimo sve naše saradnike, a naročito one iz operative, da nam po
mogućnosti šalju članke, koji obrađuju aktuelne probleme, čije rješenje je
od koristi za našu praksu. Naši stručnjaci stiču na svim poljima šumarske
djelatnosti svakodnevno bogata iskustva, koja je potrebno objaviti, da bi
ih i ostali mogli primjeniti i koristiti u svome radu. članke, koje saradnici
u nedostatku vremena ne mogu stilski i jezično dotjerati, dotjerati će naši
korektori. Važno je, da je sadržaj vrijedan da se objavi, članci ne trebaju
biti dugi. Radi ograničenog prostora ubuduće ćemo moći uvrstiti samo one
članke, koji ne premašuju 8 stranica. Redakcioni odbor primati će iznimno
i dulje članke, koji donose naročito za praksu ili nauku vrijednu materiju,
a nisu mogli biti doneseni u manjem opsegu.


Ne bi smjelo biti niti jednog našeg stručnjaka, koji ne bi bar u Saopćenjima
donio svoja opažanja ili rezultate svoga rada na području svoje
šumarije. Uredništvo se sa pravom nada, da će ovaj apel naići na odaziv
svih naših stručnjaka. Ono bi tada bilo u mogućnosti, da lakše otkloni


1 nedostatke u izboru tematike članaka, za što je do sada dobilo toliko
opravdanih prigovora.