DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Prvo je obzirom na stanje sastojine određen % površine, koju treba
obuhvatiti primjernim prugama, a zatim je pomoću formule:


x=100^a
P
(x = razmak primj. pruga; a = širina priroj. pruga; p = % površina primj. pruga)


određen razmak primjernih pruga. Prema konfiguraciji terena, ucrtan je
u gospodarsku kartu smjer pruga. Dalje je rad na terenu tekao na uobičajen
način. Visine su mjerene po čitavoj sastojim, pa je kasnije iz dobivenih
podataka crtana visinska krivulja.


Točnost rezultata, odnosno količine drvne mase dobivene polaganjem
primjernih pruga, najpogodnije je ispitati pomoću teorije najmanjih kvadrata,
koja se osniva na računu vjerojatnosti. Prvo, ova se teorija upotrebljava
u geodeziji za izjednačenje t. zv. slučajnih pogrešaka, a u novije
vrijeme se primjenjuje i u varijacionoj statistici, za ispitivanje devijacija
u prirodi.


Ukratko bi se o toj teoriji moglo reći slijedeće: Ako neku veličinu mjerimo
više puta, uslijed netočnosti naših osjetila i instrumenata^ dobit ćemo razne veličine,
koje možemo nazvati li, I2 .... 1 .


Ako nam prava veličina nije poznata, kao definitivan rezultat, uzet ćemo aritmetičku
sredinu pojedinih opažanja (L). Odstupanja pojedinih opažanja (v) od aritmetičke
sredine su:


´ vj = lj — L


v2 = lo — L


v„n = 1„n — L


Točnost pojedinih opažanja dobiva se pomoću t. zv. srednje pogreške pojedinih
opažanja (m).
Ako su poznate prave pogreške ei, ea.... e , srednja pogreška pojedinih opažanja
računa se po formuli:


f"„ee]


Ovom formulom dobivamo koliko u srednjem pojedin a opažanja odstupaju
od ispravnog rezultata.
No, ako su nam poznata odstupanja (v) od aritmetičke sredine, onda gornja


formula dobiva oblik: m = ± l/L^ZJi kazuje nam za koliko pojedina opažanja pro-
y n -1
sječno odstupaju od aritmetičke sredine.
Srednja pogreška aritmetičke sredine (M) dobiva se po formuli: M = ± -j=.


Međutim, ako pojedina mjerenja imaju razne t. zv. »težine«, formula za srednju


1 ´[pv v]


. dok je srednja pogreška složene ar.


[p v v]


sredine: M - .-jj-š -* ]/ .


V<[p] |/[p](n-l)
Srednja pogreška funkcije Y = xi + X2 + xn, čiji su pojedini članovi opterećeni
srednjim pogreškama mi, m2, mn, računa se po formuli:


»y-*K«)+ (») + ....+ (:)