DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Temeljnice po ha izračunate su tako, da je temeljnica na površini


svake primjerne pruge pomnožena kvocjentom —


o ´
Temeljnica po ha dobivena klupiranjem svih stabala u sastojini (Gt)
jednaka
je 19,62 m3 i uzeta je. kao prava veličina.
Razlike G — Gt, uzete su kao prava odstupanja.


Lt = Gt _Gt == — 0,27 Ej2 = 0,072
L} = Go -G t-= + 2,73 E2-= 7,453
L;j = Gg -G t == + 0,56; E,2 = 0,314
L4 = G4 -G, = = -f- 2,05; E42 = 4,203
L5 = G-, G= + 2,31; L,-,2 = 5,336


E6 =-r


Gg -Gt.= = — 3,19 L(i2 = 10,176


[EE] = 27,553


Prvo je izračunata srednja pogreška pojedinih odstupanja (m), da nisu
uzimane u obzir različite dužine pojedinih primjernih pruga, po formuli:


m = ± Y~ = ± J/^-gP = ± 2,14 m2 što čini ± 10.907„


Srednja pogreška aritmetičke sredine iznosi:


M=±-^ = ±%y^= 0,873 m3 = ± 4 44°/„


[/n y6


Kod računanja uzeti su u obzir podaci svih primjernih pruga, znači
10,09% površine od površine sastojine. Kako vidimo razlika rezultata dobivenog
polaganjem 10% primjernih pruga o,d rezultata dobivenog totalnom
klupažom iznosi svega 4,44%.


U drugom slučaju uzeo sam u obzir samo rezultate primjernih pruga
broj 1, 3, 5; u trećem slučaju podatke primjernih pruga broj 2, 4, 6 i t. d.
i upoređivao ih s podacima klupiranja svih stabala.


Srednje pogreške odstupanja prikazane su u slijedećoj tabeli:


% prim,
m M


riva.
pruge br. [EE]


pruge Hfc m-% ±m´ 2 °/o


1, 2, 3, 4, 5, 6 10,089 27,553 2,14 10,90 0,873 4,44
2, 4, 6 4,837 21,831 2,70 13,75 1,56 7,94
1, 3, 5 5,255 5,722 1,91 10,00 1,10 5,60
1, 4 3,202 4,274 r,46 5,27 1,032 5,27
2, 5 3,800 12,789 2,52 12,84 1,79 9,10
3, 6 3,090 10,490 2,29 11,66 1,69 8,60


Naprijed je rečeno, da su u nekim slučajevima veličine iz kojih se
računaju srednje pogreške opterećene raznim težinama. To je slučaj i
ovdje, gdje primjerne pruge nisu jednake površine, pa su temeljnice, koje
iz njih rezultiraju opterećene raznim težinama. Kao težine uzeti su postoci
primjernih pruga.


Da dobijemo podatke potrebne za računanje po formuli:


—±yis. .


224