DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1955 str. 8     <-- 8 -->        PDF

moramo naprijed već kvadrirana odstupanja (e2) pomnožiti s odgovarajućim
težinama:


p^j 2 = 1,186 0,072 = 0,085


P2822 = 1,616 7,453 = 12,044


p3E32 = 1,889 0,314 = 0,593


» P4E42 = 2,016 4,201 = 8,471


p5E52 == 2,180 5,336 = 11,632


p6e62 = 1,205 10,176 = 12,262


[pie] = 457087


Uzimajući u obzir podatke svih primjernih pruga:


T/tpes] = +1/45,087 = + 2J4m* ffl + l3M,


m =


Ovo je srednja greška jedinice težine, t. j . od 1% površine primjernih
pruga.


Srednja greška aritmetičke sredine (M) za % svih primjernih pruga
zajedno (10,089%) inzosi:


M = ± 5L = ± zM= = ±0,8614 m2 = ± 4,39%.


Vn VlO.089


Srednja je pogreška, kako vidimo, kod 1% primjernih pruga 13,96%,
a kod 10% primjernih pruga samo 4,39%. Da ustanovimo srednje pogreške
za razne postotke primjernih pruga, možemo u formuli M = ± — za


Vn


veličinu n stavljali razne postotke, našto ćemo se kasnije osvrnuti.
Međutim, kombinirajući podatke primjernih pruga kao u prethodnom
slučaju dobili smo rezultate prikazane u slijedećoj tabeli:


% prim, m Iä


Prim, pruge. br. [pee] ±m2


pruge 2


zh m%


1, 2, 3, 4, 5, 6 10,089 45,087 2,74 13,96 0,861 4,39
1, 3, 5 5,255 12,310 2,02 10,03 0,883 4,50
2, 4, 6 4,837 32,776 3,30 16,84 1,502 7,65
1„ 4 3,202 8,556 2,07 10,54 1,156 5,89
2, 5 3,796 23,676 3,44 17,53 1,764 8,99
3, 6 3,094 12,855 2,535 12,920 1,439 7,334


Razlike kod računanja srednjih pogrešaka na prvi (bez težina) i drugi
način (s težinama) nisu velike, ali drugi način ipak daje nešto točnije rezultate
:


Drugi primjer:


U ovom su primjeru prikazani rezultati za Šumski predjel »Dana«
odjel 7j , starost 85 godina, površina 10,29 ha, mješovita sastojina hrasta,
cera i bukve visokog uzgoja.


U ovom su primjeru srednje greške računate pomoću pravih odstupanja,
pri čemu su postoci primjernih pruga uzeti kao »težine«. Sam način
obračunavanja isti je kao u prethodnom primjeru; rezultati su prikazani
u slijedećim tabelama: