DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1955 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Iz svih zapažanja mogli smo dakle stvoriti slijedeće prethodne z akl
j u čk e:


Sadnja topola motkama nesigurna je na suhim pješčanim tlima, pogotovu
ako nastupi suša. Visinski prirast na posađenim motkama razvija se
jače tek u drugoj godini. Korijenje motke razvija se horizontalno u dva
sloja, jedan blizu površine tla sa gustim upojnim korijenjem, a drugi na
dnu oko kalusa. U sredini korijenje se razvija slabije. Zarašćivanje donjeg
prereza motaka polagano je; čini se da ovisi o dobroti tla, a zaraste potpuno
tek treće godine. Do sada nismo na dnu iskapanih motaka našli očite znakove
truleži, ali je vjerojatno da je ona moguća. Za sadnju topolovih motaka
pokazala se kao vrlo pogodna sadnja u duboke kose i uske jame, koje
su diagonalom usmjerene u smjer vladaj ućeg vjetra. Ako se motke sade
prislonjene uz kut takvih jama, one su čvrsto fiksirane. U rahlom dijelu
jame motke razvijaju u smjeru spram vjetra jače korijenje i time se jače
učvršćuju.


Napominjemo, da je zadnjih nekoliko godina i naša operativa mjestimično
vršila nasade topolovim motkama. Veći takvi nasadi izvršeni su
na pr. 1954. god. na području šumskog inspektorata Vinkovc i u šumskim
predjelima: Utuš, Kubra i Poloj. Kubra i Utuš su barskog karaktera,
dok je Poloj priobalna naplavina Save, sa pjeskovitim tlom I. boniteta
za topole. Uspjeh tih nasada bio ie kod -roljetne sadnje: na Utušu
i Poloju 95%, a kod jesenje sadnje u Kubri 10%, a na Poloju 60%. Kod
nekih motaka posađenih u jesen pojavila se je Dothichiza. One su stavljene
na čep, pa su naknadno potjerali posve zdravi izbojci. Izgleda da je
jesenja sadnja topolovih motaka nepovoljna. Za pokus posađena je i jedna
motka od 10 m, koja se primila i dobro razvila. I na području inspektorata
Osije k zasađeni su mjestimično nasadi topolovih motaka, koji su
dali zadovoljavajuće rezultate. Naše konačno mišljenje o upotrebljivosti
i vrijednosti sadnje topola motkama jest slijedeće:


Sadnja topolovih motaka mogla bi se upotrebiti samo iznimno kod
opravdanih razloga i to na vrlo dobrim i stalno svježim tlima za brzo zazelenjivanje,
za uzgoj tankih sortimenata ili celuloze. Zbog opasnosti od infekcije
i nesigurnosti u slučaju nastupa suše, mi taj način nikako ne preporučamo
za širu upotrebu niti za standardnu metodu sadnje topola, kojom
i dalje ima ostati sadnja korjenjaka, t. j . ožiljenih reznica. Naprotiv,. stanovite
prednosti te metode opravdavaju potrebu, da se njenom usavršavanju
posveti pažnja. Ukloni li se njena glavna i najteža mana, t. j . opasnost
od infekcije korjena na donjem prerezu, i pronađe li se način da se ubrza
njegovo zarašćivanje, mogla bi sadnja topola motkama dobiti veću važnost.
Pokraj suvremenih mogućnosti suzbijanja truleži i primjenom stimulirajućih
substanca za brže stvaranje kalusa to ne bi bio neriješiv problem.


LITERATURA:


1. Forestry commission, leaflet No 27. Poplar planting, London 194®.
2. Hilf, H. H. Pappel-kulturtechnik — Iffa Forstarchiv 1950.
3. H. Lücke, Pappel-Pflanzenzucht und -Anbau. Hannover 1951.
4. R. Müller, Die Pappelvermehrung. Das Pappelbuch, red. Dr. H. Hesmer
Bonn 1951.
5. R. Müller, Der Anbau der Pappel. Das Pappelbuch, red. Dr. H. Hesmer,