DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1955 str. 14     <-- 14 -->        PDF

6. Pfeifer F. Kanadska topola, Osijek 1*929.
7. Piccarolo G.: Experiences faites dans la Culture du peuplier en Italie. Union
internationale des instituts de recherches forestieres. 10 -eme Congres, Zürich, 1948.
8. Pourtet J.: Determination et utilisation des peupliers noirs cultives en France,
Revue Forestiere francaise 1950, No. 22.
9. Dr. W. Wettstein: Die Pappelkultur. Wien 1952.
Resume


The author describes the propagation of poplars by means of shoots as well
as the observations made in trial plantations. He also gives details on a new method
of planting´ which consists in planting shoots into coins of deep and narrow pits with
inclined ground floor, and lined in the direction of the leading- wind. By this method
of planting it is possible to attain a better stabilization of shoots against the wind
as well as a better development of roots. The author considers the method be applicable
only exceptionally and in continnally fresh soils.


SUŠENJE DRVETA KOD VISOKE TEMPERATURE


Dr. Juraj Krpan (Zagreb)


Uvod


O
O
d svih dosada poznatih načina umjetnog sušenja drveta najveću primjenu
ima sušenje mješavinom uzduha i vodene pare (vlažnim uzduhom).
Danas je ovaj način sušenja toliko usavršen, da se pomoću njega može
sušiti svako drvo bez oštećenja, ali mu je nezgodna strana što razmjerno
dugo traje i troši mnogo energije, a to poskupljuje sušenje. Već nekoliko
decenija nastoji se pronaći prikladniji postupak, kojim bi se drvo moglo
sušiti brže i jeftinije. Postupci sušenja drveta, koji imaju cilj da ubrzaju
sušenje zovu se »ubrzano sušenje« (accelerated drying) ili specijalne
metode sušenja. Ovamo se ubraja: sušenje kod
visoke temperature, sušenje u vrućim uljima, sušenje
u vakuumu, sušenje električnom strujom, sušenje
u organskoj, pari, sušenje infra crvenim zrakama.
Kao nadopuna »klasičnog načina sušenja« mješavinom vodene pare
i uzduha primjenjuje se i kemijsko sušenje. Za istu se svrhu
može primjeniti i sušenje pomoću centrifugalne sile, koje
se danas razvija u zaseban način sušenja. Od svih spomenutih načina
»ubrzanog sušenja« najvažnije je sušenje kod visoke
temperature , koje se sada u nekim slučajevima uspješno primjenjuje
u praksi. Dosadašnji rezultati naučno-istraživačko.g rada otvorili su
mogućnost sušenja drveta kod visoke temperature. Ovaj način sušenja
bio je zadnjih 10 godina u centru istraživačke aktivnosti kao što je i danas,
jer još nisu riješeni neki problemi u vezi s ovim načinom sušenja. Ovdje
ćemo rezimirati rezultate nekih dosadašnjih istraživanja sušenja kod visoke
temperature i povući zaključke, koji mogu biti interesantni i za našu drvnu
industriju.