DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1955 str. 19     <-- 19 -->        PDF

1,268.120) (1,10). Pregrijanom parom sušena je na Zapadnoj obali USA
duglazijevina u sušionicama od betona. Sušenje pregrijanom parom napušteno
je u USA, jer proces nije bio ekonomičan i sušionice su brzo propadale
(10). Sušenje pregrijanom parom nije ni do danas ponovno uvedeno
u USA (20)).


U Njemačkoj su se poslije Drugoga svjetskog rata počele izrađivati
metalne sušionice za sušenje drveta pregrijanom parom i to uglavnom za
male i srednje pogone. Osnovna je karakteristika ovih sušionica,
da su metalne i da su prenosive. To su uređaji,
koji se mogu transportirati s jednog mjesta na drugo. Ove sušionice zauzimaju
malo mjesta i isporučuju se gotove, te nisu potrebni nikakvi građevinski
radovi. Sušionice za sušenje pregrijanom parom izrađuju se iz metala,
da budu nepropusne. Od metala upotrebljavaju se željezo i aluminium.


SI. 3. Hildebrandova su«
fes*« iifll
šionica za sušenje drvetakod visoke temperature
(po Keylwerthu). : 3§Ü§I
Hfehf
SHHHHHIHHHMHi >


Vodena para pregrij ava se u sušionici električnom energij om, vodenom parom
ili vrućom vodom. Ventilatori se nalaze unutar sušionice, a elektromotori,
koji ih pokreću, izvan nje. Ventilatori mogu biti aksijalni ili centrifugalni.
Aksijalni su prikladniji za mali otpor strujanja, a centrifugalni za veliki.
Aksijalni ventilatori mogu biti montirani na osovinu, koja je paralelna s uzr
dužnom osovinom komore ili je na nju okomita. Brzina strujanja sredstva
za sušenje pregrijane pare ili mješavine pregrijane pare i uzduha treba
biti veća nego brzina vlažnog uzduha kod normalnog sušenja, jer je difuzija
kod ovog procesa brža, i u jedinici vremena izlazi na površinu drveta
veća količina pare nego kod sušenja vlažnim uzduhom, koju treba odmah
ukloniti, da sušenje bude brže. Sušionice za sušenje kod visokih temperatura
sastoje se iz dva sloja metala, između kojih se nalazi izolacioni sloj od
staklene vune ili drugog materijala, koji ima zadaću da sprečava gubitke
topline, koji bi inače bili vrlo veliki zbog velike razlike između temperature,
koja vlada u sušionici i temperature okoline. Smjer cirkulacije mijenja se
često, a u nekim sušionicama svakih 15 minuta, da sušenje bude što jednoličnije,
zato ove sušionice imaju dva simetrično postavljena sistema za grijanje.
Sušionice imaju zaklopke, koje se mogu otvarati i zatvarati. To omogućuje
da se može sušiti ili pregrijanom parom (u kom slučaju su zaklopke
zatvorene) ili mješavinom pregrijane pare i uzduha (u kom slučaju se za