DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1955 str. 22     <-- 22 -->        PDF

slabo odolijeva koroziji i ne može se upotrijebiti. Bakar i mesing su se pokazali
prilično otpornim protiv korozije. Još nije riješeno pitanje, koji bi materijal
najbolje odolijevao koroziji i nije nađeno sredstvo, koje bi sigurno zaštitilo
od korozije materijal, iz kojeg je izgrađena sušionica za sušenje kod
visoke temperature.


SI. 6. Schildeova sušionica
za sušenje kod visoke
temperature. Dužina sušionice
je 5 m, kapacitet
3 m3 (po Sturanyu).


Postupci. Razlikuju se dva postupka kod sušenja visokom ´temperaturom:
sušenje pregrijanom parom i sušenje mješavinom pregrijane pare
i uzduha. Trajanje sušenja može se kod oba postupka raščlaniti na zagri javanje,
grijanje, hlađenje i eventualno i z j ednačenj e
vlage.


1. Postupak kod sušenja pregrijanom parom. Kod
ovog se postupka u periodu grijanja pregrijana para stalno ubrizgava u
komoru, ili se para pregrijava u samoj komori, koja je hermetski zatvorena
osim jednog otvora, koji djeluje kao sigurnosni ventil. Pregrijana para može
odavati izvjesnu količinu topline, a da se ne kondenzira, zato se ona i može
koristiti kao sredstvo za sušenje. Proces se vodi pomoću suhog termometra
(15).
a) Zagrijavanje ima za cilj da u što kraćem vremenu zagrije
drvo na približno 100° C. To se postiže zasićenom parom. Drvo se zagrijava
toliko sati, koliko je centimetara debelo. Zagrijava se zasićenom parom, da
se spriječi pojava skorelosti. Kad bi se drvo zagrijalo pregrijanom parom
recimo na 130° C, kojoj po dijagramu ravnoteže (si. 1) odgovara oko 3%
vlage u drvetu, površinski slojevi drveta naglo bi gubili vlagu; prije nego
što bi unutarnji i dosegli temperaturu od 100° C, došlo bi do skorelosti. Zagrijavanje
zasićenom parom (parenje) ima tu nezgodnu stranu, što dovodi
do promjene boje drveta i uzrokuje pojavu korozije, ali i pored tih mana
danas se preporuča zagrijavanje zasićenom parom, jer drvo pritom ne puca.