DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1955 str. 23     <-- 23 -->        PDF

b) Grijanje . Kad unutrašnjost drveta dosegne blizu 100° C i uključi
se sistem za grijanje zasićena para pregrijava se u sušionici na odabranu
temperaturu. Ventilatori potiskuju paru preko sistema za grijanje. U komori
se održava konstantna klima i pad sušenja koji postaje sve manji.
[Pad sušenja po Keylwerth u (u/ugl) je omjer momentanog sadržaja
vode u drvetu (u) i vlage ravnoteže (ugi), koja odgovara klimi komore.]
U toku ovog perioda treba na probama vršiti kontrolu vlage i naprezanja.
U tu se svrhu moraju zaustaviti ventilatori i otvoriti komora. E gn er (7)
preporuča da se za sušenja drveta u higroskopskom području odaberu temperature
između 110° i 115° C.


SI. V. Poprečni presjek Schildeove sušionice,
s promjenljivim smjerom cirkulacije, koja
se grije toplom vodom i ima plohe vodilice
za jednoličnu raspodjelu sredstva za sušenje
po Föttinger — Freyu (po Keylwerthu).


c) Hlađenje . Pod kraj sušenja grijanje se isključi i otvore se
zaklopke, koje su dotad bile zatvorene. Pritom se površina drveta hladi brže
od njegove unutrašnjosti, difuzija se nastavlja iz unutarnjih slojeva drveta
prema površini, i vlaga se izjednačuje po presjeku drveta. Na ovaj se način
koristi (pod kraj sušenja) toplina, koju drvo sadrži. Za to vrijeme drvo
izgubi 3 do 7% od ukupne vlage, koju sušenjem treba odstraniti (18).


d) Izjednačenje (ako je potrebno) provodi se kao i kod klasičnog
načina sušenja. Izjednačenjem se eliminira i skorelost, koja se može
pojaviti kod vrlo brzog sušenja.


2. Postupak kod sušenja mješavinom pregrijane
pare i uzduha. U sušionicu se dovodi uzduh na isti način kao i kod
»klasičnog načina« sušenja, a para (osim one, koja se ubrizgava kod zagrijavanja
i izjednačenja) potječe iz drveta. Drvo se suši u »vlastitoj «
pari. Ovim procesom upravlja se pomoću psihrometra, kao i kod sušenja
mješavinom pare i uzduha kod temperature ispod 100° C (15). Egne r
(7) preporuča kod sušenja sirovog i prosušenog mekog drveta, da se kod
zagrijavanja drži otvorena zaklopka za odvod mješavine pare i uzduha, a