DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1955 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Trajanje sušenja. Sušenje kod visoke temperature traje znatno kraće
nego sušenje ispod 100" C. Sušenje mekog drveta kod visoke
temperature brže je 3 do 6 puta nego sušenje kod
temperatur e ispod 100;) C (15). Povisivanja temperature ima za
svaku vrst drveta granicu, preko koje se temperatura ne smije povisiti, a
da se drvo ne ošteti. Trajanje sušenja ne može se skraćivati na štetu kvalitete
drveta. Sušenje kod visoke temperature danas je već toliko razvijeno,
da se postižu vrlo velike brzine sušenja bez znatnijeg oštećenja drveta. Kod
drveta četinjača iznosi brzina sušenja kod temperature iznad 100° C 3 do
4 postotka na sat [%/h] u nekim slučajevima i do 6 [°/o/h]. Po Keyl werth
u se postiže kod drveta listača (bukovine i hrastovine debele 45
do 50 mm) u području 30% do 6% vlage brzina sušenja 0.4 do 0.5 [o/o/h].
U praksi je već postignuta brzina sušenja 0.6 do 0.78 [%/h] kod bukovine
debele 16 mm (19). Ukupno trajanje procesa sušenja može se, kako je spomenuto
razdijeliti na zagrijavanje, grijanje, hlađenje i eventualno
izjednačenje . Trajanje sušenja i trajanje spomenutih faza
vidi se iz tab. 1 za neke vrste drveta.


Tab. 1. Trajanje sušenja kod visoke temperature


(po Keylwerthu, Gaiseru i Meichsneru)


badržaj vode


Temperature Trajanje sušenja


Debljiu
drvetu
Vrst drveta


na
zagrijaizjedna


grijanje hlađenje Ukupno tra.
u i "2 Tz »C Tk °C vanje čenje janje procesa cm h h h h sušenja h


Borovina
1,8 20,3 12,7 125 117 2,0 1,25 1,05 4,3
2,2 22,6 8,3 118 115 2,25 5,75 8,0
2,4 115,6 6,5 130 121 4,0 19,5 1,0 24,5
2,4 120,0 9,0 120 113 4,0 28,0 1,3 33,3
2,4 82,1 11,1 132 127 2,5 9,0 0,75 1,75 14,0
3,0 45,0 14,0 116 113 3,5 12,75 1,5 17,25
4,0 20,5 12,5 120 117 3,0 4,0 3,0 10,0
4,5 20,0 12,0 116 114 4,0 6,0 6,0 16,0


Smrekovina
2.6 35,0 10,0 118 116 2,75 8,5 1,0 12,25
2 6 58,5 7,0 129 121 3,0 12,75 2,0 1,0 18,75
2,6 55,0 11,2 130 123 2,5 9,5 2.0 1,5 15,5


Brezovina
3,0 19,6 9,7 129 125 3,25 2,5 2,0 7,75


Hrastovina
3,0 20,4 10,4 120 118 4,3 6,3 1,5 12,5
3,0 25,6 11,3 110 108 5,0 17,1 2,6 24,7


Irako
8,0 33,7 14,9 115 114 9,5 49,6 0,9 1,7 61,7


Tikovina 4,5 26,5 10,3 110 110 3,0 42,0 5,0 50,0
´ ». 4,5 28,8 14,9 120 120 1,0 15,0 2,0 2,0 22.0


Borovina
2,4 114,0 11,0 90 90 4,0 40,0 2,5 46,5


u, = srednja vlaga složaja prije početka grijanja, u2 = srednja vlaga složaja
na kraju perioda grijanja, T2 je temp, na ulaznoj strani u složaj,
Tk = srednja temp, komore.