DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1955 str. 30     <-- 30 -->        PDF

DA LI JE ISPRAVNO ODREĐENO VRIJEME SJEČA
U MEDITERANSKOJ OBLASTI DALMACIJE?


Ing. Branimir Marinković — Supetar na Braču


Uvod


R
R
adi jasnoće najprije ćemo utvrditi, koja sve područja smatramo mediteranskom
oblašću, odnosno koja područja Dalmacije stoje pod utjecajem
mediteranske klime.


Premda mediteranska klima prodire na kopno sigurno dublje nego što
danas sredozemska flora tvori šumske komplekse, mi ćemo u ovom članku
pod tom oblašću smatrati područje obraslo zimzelenim drvećem i grmljem
i šumama alepskog i dalmatinskog crnog bora (1). To područje proteže se
u Dalmaciji sjeverno od Zadra uskim rubom jadranske obale na jug do
crnogorske granice i uključuje sve dalmatinske otoke. Prema I. Horvatu:
»U visinskom pogledu mogu se lučiti dva pojasa: niži pojas crnike i povrh
njega na južnim otocima i na Pelješcu pojas dalmatinskog crnog bora«.
Nas ovdje najviše zanimaju šume česmine (crnike, Quercetum ilicis Br.-Bl.)
odnosno njihov degradacijski stadij —makija , koja je tipični odraz te
klime. U šumsko-gospodarskom pogledu to su gotovo isključivo šikare, a
tek iznimno sačuvane niske šume. Ne ćemo kod ovoga ispustiti iz vida ni
ostale crnogorične šume, kao i pojedinačna listopadna stabla onih vrsta,
koje su u toj oblasti autohtone. Ma da se mediteranska oblast proteže morskom
obalom i preko granica Dalmacije, u ta razmatranja ne ulazimo, pošto
tamošnje prilike ne poznajemo.


Prema prof. A. de Philippis i H. Gaussen prava mediteranska
oblast obuhvata sva područja u kojima prirodno raste maslina, kao i ona
područja u kojima uspijeva kultivirana maslina bez navodnjavanja (cit.
prema Lj. Marković, »Šumarstvo« br. 11-12/1954 god., str. 687).


Zakonski propisi o vremenu sječa


U jednom našem ranijem članku (2) ukazali smo na utvrđenu naučnu
činjenicu (u praksi slabo poznatu), da makija ima zimski i ljetni period
mirovanja. Tom smo prilikom iznijeli, da zimski period vjerojatno obuhvata
mjesece: decembar, januar i februar, a ljetni od druge polovine mjeseca
jula do prve jače jesenske kiše, koja znade katkada pasti već koncem mjeseca
augusta.


Naučno je dalje dokazano, da je najispravnije vršiti sječe u doba vegetacijskog
mirovanja. Takvi se propisi nalaze u zakonima o šumama, ali se
predviđaju i odstupanja od tih propisa. Tako i Zakon o šumama NR Hrvatske
iz 1949. godine određuje u čl. 26. općenito vrijeme sječe od 1. X. do


31. III. Izvan ovog vremena sječu je mogao odobriti ministar i to samo
u šumama:
1. napadnutim štetnim insektima ili zaraznim bolestima ili oštećene
požarom ili vjetrom;
2. u planinama gdje je zimska sječa nemoguća;
3. u šumama za proizvodnju lisnika;
4. u slučaju gdje je potrebno izvršiti opravak ili izgradnju građevnih
i saobraćajnih objekata uništenih elementarnim nepogodama.
308


1