DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1955 str. 37     <-- 37 -->        PDF

NEKI PODACI O UZGAJANJU ŠUMA U FRANCUSKOJ
Ing. Ivo Dekanić
Uvod


S
S
vojom izrekom: »imitirati prirodu i pospješiti njena djela treba biti
osnovna smjernica uzgajivača«, dao je čuveni francuski šumar Parad e
najbolji putokaz, kojim se treba rukovoditi kod uzgajanja šuma.
Bogata šumarska tradicija, mnoge specifičnosti i različitosti utjecale
su na razvoj šumarstva u Francuskoj. Klimatske prilike od područja Mediterana,
preko brežuljkastih terena, pa sve do visokih područja u Alpama
i Pirinejima, u mnogome su istovjetne s našima. Francuske metode uzgajanja
šuma slabo su poznate kod nas zbog pomanjkanja obimnijih djela
iz uzgajanja šuma.


Francusko šumarstvo opisao je u nizu člianaka u »Šumarskom listu« P e r r i n
(1932), a metode francuskog uređivanja šuma Manojlovi ć (1926) i Klepa c
(1952). Obzirom da je prošlo mnogo vremena, što je općenito piisano o francuskom
šumarstvu, smatram, da će našu šumarsku javnost interesirati neki opći principi i
detalji iz francuskog uzgajanja šuma, jer ćemo na taj način upotpuniiti naše znanje
i upoznati se s radom i iskustvima francuskih šumara. Oni mnogo rade na terenu,
te se tamo mogu najbolje upoznati njihove metode i postignuti rezultati.


U ovom članku opisat ću neka svoja opažanja, koja sam stekao za
vrijeme boravka u Francuskoj, kao stipendista FAO-a 1954. godine. Tom
prilikom posjetio sam njihove brojne šume i šumarske institucije zahvaljujući
susretljivosti i pomoći profesora uzgajanja šuma na Visokoj šumarskoj
školi u Nancy-u G. Silvy -Leligoi s-a. Sa J. Povrte t-om obišao
sam neke topolike i prisustvovao regionalnom kongresu o topolama.


NEKOLIKO STATISTIČKIH PODATAKA O FRANCUSKOM ŠUMARSTVU


Francuska ima 11,000.368 ha šuma ili cea 20% od njene ukupne površine.
Od toga otpada na:


1. Državne šume 1,538.628 ha (13,98%) ;
2. Komunalne šume 2,450.395 ha (22,27%);
3. Privatne šume 7,012.345 ha (63,75%).
Od ukupne površine otpada po sastavu na listače 73,7%, a na četinjače
26,3%. Od listača listopadni hrastovi su zastupani s 36,5%, bukva 10,4%,
grab 6,2%, kesten 3,5%, hrast crnika 3,3%, plutnjak 0,4%. Od četinjača
zastupan je primorski bor s 9,9%, obični bor 4,5%, jela 3,3%, smrča 1,8%,
alepski bor 1%, ariš 0,7%, kukasti bor 0,4%, korzički crni bor 0,4%, ilirski
crni bor 0,1%.
Prema uzgojnim pblicima po površini otpada na regularne i preborne
visoke šume 36,7%, srednje šume 35,6% i panjače 22,7%.
. Iz ovih se podataka vidi, da preko polovine šumske površine zauzimaju
srednje šume i panjače. Velike površine tih šuma utjecale su i na uzgojne
metode u francuskom šumarstvu.
Godišnja proizvodnja tehničkog drva iznosi 7—8 mil. m3 i ogrjevnog
14—15 mil. m3. Prosječni godišnji prirast po ha iznosi 2,5 m3.


315


I