DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1955 str. 38     <-- 38 -->        PDF

NEKI PRINCIPI I METODE FRANCUSKOG UZGAJANJA ŠUMA


Na početku izneseni podaci o listopadnim hrastovima odnose se uglavnom
na hrast kitnjak. Visokih šuma hrasta lužnjaka ima na većoj površini
samo oko rijeke Adour.


Cilj gospodarenja u visokim regularnim šumama općenito
je uzgoj stabala krupnijih dimenzija, a to se naročito odnosi na hrast.
Ovakvi zahtjevi nužno povlače za sobom i dugačke ophodnje. Tako je
ophodnja za šumu Moladier i Bagnolet (hrast kitnjak, bukva i grab, od
kojih zadnje dvije vrste čine podstojnu etažu) 240 godina, za šumu Darney
za hrast kitnjak 240 godina, a za bukvu 160 godina. Ovako dugačke
ophodnje imaju svrhu, da se dobije drvo jakih dimenzija, uskih i pravilnih
godova. Prema tome usklađen je i način uzgoja. U tim sastojinama provodile
su se niske prorjede. Na jedinici površine na koncu ophodnje dobio
se veći broj stabala, ali sa slabijim debljinskim prirastom. Intervencija
šumara kod niskih prorjeda skoro je pasivna.


Pomlađivanje se u principu vrši prirodnim putem, t. j . putem oplodnih
sječa. Važno je napomenuti, da se oplodne sječe izvode s dosta elastičnosti
u pogledu intenziteta i trajanja pomladnog razdoblja. Ta elastičnost vrlo
dobro pogoduje prirodnoj obnovi šuma, jer se faze oplodnih sjekova prilagođuju
godini uroda sjemenom i potrebnoj zaštiti pomlatka.


Velika se važnost polaže njezi pomlatka i mladika. Još prije dovršnog
sijeka odstranjuje se korov, loš predrast, izbojci iz panja, kao i nepoželjne
vrste drveća, koje u mladosti brzo rastu i smetaju razvoju glavnih vrsta
drveća. Na taj način nastoji se zaštiti pomladak glavnih vrsta od manje
interesantnih vrsta drveća, grmlja i izbojaka iz panjeva. Ovi se radovi
vrše energično i prema potrebi, često i više puta godišnje. Nakon nekoliko
godina starosti pomlatka, u slučaju jake međusobne konkurencije
stabalaca ili prevelikog broja loših stabalaca, intervenira se na taj način,
što se vrši prorezivanje u gustom pomlatku, ili se kod velikog broja loših
stabala uklanja njihov stanoviti broj. Međutim, ti se radovi najčešće vrše
kad je pomladak visok oko 1 m, iako je već tada u gustom sklopu propao
jedan dio lijepih stabalaca. Kad je sastojina u dobi krupnijeg mladika,
dobro sklopljena, a sastoji se od poželjnih vrsta i individua, pristupa se


t. zv. čišćenju sastojina. U to vrijeme je u toku intenzivno prirodno izlučivanje
stabalaca, a kod čišćenja pomaže se najboljima, omogućujući njihovim
krošnjama dovoljan priliv svijetla.
Prorjede imaju prvenstveno uzgojni karakter, a u drugom redu one
daju materijal, koji se može unovčiti, t. j . kod njih je — iako sporedno —
naglašen ekonomski karakter. U Francuskoj se pod njegom sastojina u
vidu čišćenja smatra sječa stabalaca u onoj dobi i takvih dimenzija, kada
se takav materijal ne može unovčiti. Prema tome zahvati u obliku čišćenja
ili prorjeda ovise o komunikacijama, blizini naselja i potražnji´sitnog drvnog
materijala. Kod njege sastojine prorjedom dobiva se sječom takav materijal,
koji se može unovčiti.


Kod provođenja prorjeda u praksi uvažavaju se slijedeći principi:


1. Bez obzira na etažu odstranjuju se suha i bolesna stabalca i stabla,
kao i ona, za koje se smatra, da će se osušiti do naredne prorjede.
2. U dominantnoj etaži vodi se računa o najboljim stabalcima i stablima
osiguravajući njihovim: krošnjama dovoljno svijetla. Odstranjuju se