DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1955 str. 39     <-- 39 -->        PDF

stabla kratkog debla, uskih ili prevelikih krošanja, zimotrena i druga stabla,
koja su takva izgleda, da se od njih u budućnosti ne očekuje vrijedno tehničko
drvo. Krošnje stabala oslobađaju se postepeno. Time se izbjegava
stvaranje nejednoliko širokih godova. Takvi godovi umanjuju kvalitetu
drveta. U mješovitim sastojinama vodi se računa o biološkim svojstvima
svake vrste. Prema zahtjevima na svijetlo pojedinih vrsta drveća usklađuje
se intenzitet.


3. U donjoj etaži uklanjaju se ombrofilne vrste, jer njihove krošnje
ugrožavaju krošnje heliofilnih vrsta u dominantnoj etaži. Izuzetak se čini
tamo, gdje su takva stabla potrebna za zaštitu tla (na zaštitnim terenima
i degradiranim tlima). Podstojna se etaža respektira.
U prošlosti su se vršile uglavnom niske prorjede, a kasnije se prešlo
i na provođenje jakih visokih pro rjeđa. Međutim danas se u Francuskoj sve
više provode mješovite prorjede. U postojećim čistim hrastovim sastojinama
provodi se u dobi od cea 40—50 godina pro rjeđa s jačim intenzitetom.
Poslije takve prorjede unosi se bukva i grab podsađivanjem na odgovarajućim
staništima, sa svrhom da se stvori podstojna etaža. U toj dobi prsni
promjer iznosi 15—18 cm. Na taj se način želi postići, da urasle grane
ostanu unutar tog promjera. Bukva ili grab vrše zasjenjivanje donjeg dijela
debla i tako sprečavaju nastajanje novih i sušenje postojećih grana.


Interesantni su zaključci stvoreni na temelju zapažanja u Vogezima
(Region de Bitsch) o načinu prorjeđivanja sastojina običnog bora (Pinus
silvestris L.) obzirom na truljenje i otpadanje grana. Na temelju dugih
opservacija pokazalo se, da se u takvim sastojinama s podstojnom bukvom
ne pospješuje prirodno čišćenje borovih debala, jer bor u takvim sastojinama
razvija jake grane, koje kasno odumiru. Smatra se, da je uzrok tome
što u jesen poslije padanja lišća s bukovih stabala bor još ponešto vegetira,
a to omogućuje, da se donje grane na stablima drže dugo na životu.
Za odumiranje grana bora treba mnogo zasjene. Zasjenjivanje čini, da su
grane malog promjera, a to se postizava gustim monokulturama bora. Za
favoriziranje razvoja gljiva, koje izazivaju truljenje i otpadanje grana,
treba dosta svijetla, topline i vlage. To znači, da sastojina bora treba da
bude vrlo gusta do dobi kad stabla završe svoj maksimalni prirast u visinu
i kad je prsni promjer manji od 20 cm, i to radi toga, što vrijedno tehničko
drvo bora smije imati urasle grane u deblu do 20 cm promjera. To je doba
od oko 35 godina. Razlika od nekoliko godina ovisi o bonitetu staništa. Iza
prve prorjede, koja se provodi jakim intenzitetom, u sastojini ima dovoljno
svijetla za razvoj gljiva koje prouzrokuju trulenje i otpadanje grana. Nekoliko
godina kasnije ili poslije druge prorjede, kad su grane otpale, unosi
se bukva u svrhu podizanja podstojne etaže, koja ima svrhu da zaštiti tlo,
umanji opasnost od požara, raznih bolesti i šteta uzrokovanih atmosferijama.


Iz ovog je primjera vidljivo, da se važnost polaže prvenstveno na ekonomske
momente, dok se tek kasnije nastoji stvoriti prirodna ravnoteža
unošenjem listača u borove sastojine.


Na vapnenastim brežuljcima Provence velike površine zauzimaju sastojine
alepskog bora, bilo čiste, bilo s podstojnom oštrikom ili crnikom.
Alepski bor dosiže 30—35 cm prsnog promjera, rijetko više, a to odgovara
starosti od 50—80 godina. S alepskim borom dugo se gospodarilo na