DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1955 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Već iz ovog primjera vidljiva je prednost obrađivanja tla u prvim
godinama života kulture, te je lako izračunati njegovu rentabilnost. Između
6 i 7 god. prirast u debljinu je već izjednačen.


Drugi vid njege topola, koji se odnosi naročito na kvalitetu proizvedene
drvne mase, sastoji se u obrezivanju stabalaca. Napose je ovo vlažno
kod uzgoja topola za ljuštenje. Rezanjem grana treba započeti od najranije
mladosti. Do cea 15 godina starosti režu se grane do polovine
totalne visine stabla, a kasnije do 2/s visine stabla. Najbolje je, da se režu
grane, dok nisu deblje od 5 cm. Rez treba da je gladak i tik uz deblo. Za
rezanje grana na većoj visini služi se laganim ljestvama ili švicarskim
penjalicama, koje ne oštećuju stablo. Za rezanje grana na većoj visini
služi se također i pilama na 4 m dugačkom aluminijskom dršku.


Kultura topola stara
7 godina u okolici
Noyona Tlo
nije obrađivano.
Razmak sadnje
7 x 5 m.


Le peupleraie, ä 7
ans, aux environs
de Noyon. Le sol


*´: ii


n´etait pas entretenu.
L´espacement
ä 7 x 5 m.


Photo: Irfcg. Vučetić T-y


Rak na topolama uzrokovan bakterijama (Chancre suitant) napada
ozbiljno jedino P. e. f. regenerata, tako da je njeno kultiviranje zabranjeno
u nekim pokrajinama Francuske. Ustanovljeno je, da je pojava raka
uvjetovana na određenoj topoli, pored ostalih faktora i klimatskim prilikama.
Na pr. rak napada »regeneratu« u okolici Noyon-a, »robustu« ne
napada.


Gljiva Dothichiza populnea čini velike štete na sadnicama i granama,
naročito na nepovoljnim staništima i za vrijeme sušnih godina.


Ozbiljne štete čini u Francuskoj na topolama bijela imela (Viscum
album), koja je vrlo raširena.


U Francuskoj se najviše uzgajaju P. e. f. regenerata P. e. f. robusta,


P. e. f. serotina de Champagne, P. e. f. serotina du Poitou, P. deltoides f.
angulata, P. e. f. carolinensis, P. e. f. virginiana, a druge forme u daleko
manjoj mjeri.
U vezi s uzgojem topola u Francuskoj se održavaju redoviti regionalni
kongresi za topole. Ti kongresi predstavljaju skup interesenata od uzgaji