DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1955 str. 49     <-- 49 -->        PDF

KOLEKCIONI I ŠUMSKI ARBORETUMI


Arboretumi općenito služe za istraživanje uspijevanja vrsta drveća
i grmlja domaćih i stranih provenijencija, koje bi mogle biti od interesa
za introdukciju kod pošumljivanja. Važni su, jer daju dragocjene podatke
u vezi s introdukcijom, a napose obzirom na aklimatizaciju, prirast, kvalitetu
drva i otpornost na bolesti raznih vrsta drveća.


Postoje kolekcioni i šumski arboretumi.


Kolekcioni arboretumi služe za botanički studij pojedinih vrsta drveća,
naročito stranih. U njima se prikupljaju podaci o biološkim svojstvima,
proizvodnji drvne mase, kvalitete drva, i t. d. u određenim ekološkim uvjetima.
Pojedina se vrsj; uzgaja kao soliter ili u manjim grupama. Na temelju
mjerenja i zapažanja dobivaju se podaci o vrijednosti i upotrebljivosti
dotične vrste u šumarske ili hortikulturne svrhe.


šumski arboretum služi za specijalni studij samo onih vrsta, koje su
u kolekcionom arboretumu pokazale, da mogu imati praktični interes za
šumarstvo. Takve vrste sade se na površinama, koje čine manje sastojine.


Arboretumi u kojima se proučavaju topole nazivaju se u Francuskoj
populetumi.


Kultiviranje topola u Francuskoj staro je oko 50 godina. 1905 godine
francuski dendrolog Dođe objavio je studiju o determiniranju i kultiviranju
svih topola, koje su se mogle sabrati. Poslije Prvog svjetskog rata Regnier,
Guinier i Meum´er poduzeli su sistematski studij o topolama i njihovu uzgajanju,
što je dovelo do osnutka Nacionalne komisije za topole. Komisija
je povjerila provođenje pokusa Stanici za šumarska istraživanja.


Eksperimenti se u Francuskoj vrše putem regionalnih populetuma,
koji se podižu na principu šumskih arboretuma. Ovi populetumi postavljeni
su u svim većim bazenima, gdje uzgoj topola ima izvjesnu važnost. Jedan
od takvih populetuma je Populetum National de Vineuil. Populetum je
podijeljen na više površina, od kojih svaka ima posebnu ulogu. Kolekcioni
arboretum ima višestruku svrhu. U njem se prikuplja i čuva najveći
mogući broj interesantnih klonova, osobito
malo poznatih vrsta ili forma, koje bi mogle poslužiti
za stvaranje novih hibrida. Ovdje se vrše komparativna
opažanja između raznih klonova obzirom
na morfologii u, početak listanja, cvjetanje i spol.
U njem se vrše opažanja obzirom na uspijevanje i
prirast novih klonova u odnosu na udomaćene topole
u Francuskoj, i u koliko se pokažu dobri, nastave se ispitivanja
u šumskom arboretumu.


šumski arboretum u Vineuil-u je namijenjen za komparativna proučavanja
uspijevanja onih klonova, za koje se smatra, da su od interesa
za određeno područje (u konkretnom slučaju u ovom populetumu za područje
u dolini Loire).


Pokusne plohe služe za proučavanje utjecaja raznih faktora na uspijevanje
topola, kao što su razmak sadnje, obrada zemljišta,
gnojenje, podstojna etaža, te odstranjenje grana
prema različitim metodama.


U tom populetumu rasadnik služi samo za proizvodnju sadnica uzgojenih
iz reznica u svrhu pokusa. Za proizvodnju reznica garantiranog pori


327