DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1955 str. 51     <-- 51 -->        PDF

83cm, visina 20 m), Abies Nordmanniana Sp (starost 82

visina 30 m), P1Cea omorica Pane, starost 67 godina! p. 45 So, visSa 2™ )


U šumskom arboretumu postoje manje sastojine od slijedećih vrsta-
Pmus mgra var. calabrica Sch. (1837 god.), Pir L nigra var TorScana


´^»0^^


Vegetativno razmnažanje četinjača
cijepljenjem u Barres-u.


La multiplication vegetative des coniferes
par greffe aux Barres.


Photo: G. Pagemstert


Loud. (1826 god.), Pmus nigra var. austriaca Asch, et Gr. (1837 ffod )
Quercus palustris (1828 god.), Abies Nordmanniana (1888 god) Abies
grandis (1925 god.), Pseudotsuga taxifolia var. viridis (1925 god.)´ Tsuga
heterophylla (1939 god.), Thuya gigäntea (1935 god.), Cedrus atlantiX
Mam (1926 god.) 1 Acer saccharum Marsh. (1926 god.). Brojevi u zagradi
označuju godinu osnivanja kulture. U ovim sastojinama postavila je Stanica
za šumske pokuse plohe, koje imaju svrhu, da se dobiju točni podaci
0 prirastu sastojma određenih vrsta drveća (kalabrijski i korzikanski crni
bor, kavkaska jela, duglazija i dr.).


Osim navedenih arboretuma postoji u Barres-u više ploha, koje su
zasađene borom 1 arišem raznih provenijencija radi komparativnih studija
raznih klimatskih rasa tih vrsta.


329