DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1955 str. 53     <-- 53 -->        PDF

a) Subvencija u novcu, koja može iznositi do 50% troškova s najvećom
svotom od 100.000 franaka.
b) Subvencija u naturi (sadnice i sjeme iz državnih rasadnika i trušnica).
c) Zajmovi u obliku ugovora za izvršenje određenih radova od strane
Uprave za šumarstvo.


d) Zajmovi u novcu.


Šumskim fondom koristi se i Stanica za šumska istraživanja u Nancy-u,
da bi u granicama mogućnosti poboljšala svoje instalacije i centre pokusa.


Fondom se nastoji prvenstveno podići proizvodnost francuskih šuma,
i zato u njegovom okviru vidno mjesto zauzima plan za melioracije panjača
na velikim površinama i osnivanje topolika.


ZAKLJUČAK


Na osnovu iznesenih misli u ovom članku mogu se stvoriti slijedeći
zaključci:


1. Uzgajanje šuma u Francuskoj temelji se na bogatoj tradiciji i dugogodišnjim
iskustvima. Samo na prvi pogled izgleda konzervativno; međutim,
metode uzgajanja šuma prvenstveno se baziraju na ekonomskim
momentima i prilagodbi lokalnim ekološkim uvjetima.
2. Više od polovine francuskih šuma Čine srednje šume i panjače.
Nastojanja francuskih šumara usmjerena su na pretvorbu tih šuma u visoke.
Kod toga se mnogo koristi unošenje vrijednih vrsta drveća brzog
rasta u mlade sastojine (enrichissement). Naročito se mnogo unose vrste
četinjara na odgovarajućim staništima kod konverzije panjača u visoke
šume (enresinement).
3. Uzgoj topola zauzima široke razmjere i velika je zainteresiranost
u tom pogledu svih vlasnika koji imaju zemljišta pogodna za uzgoj topola,
kao i prerađivača topolovine. U tu svrhu održavaju se redovito regionalni
kongresi, na kojima se izmjenjuju iskustva o primjeni najnovijih dostignuća
u uzgoju topola, preradi i korišćenju njihova drveta.
4. Formiranjem i radom u kolekcionim i šumskim arboretumima steći
će se na bazi naučnih ispitivanja iskustva, koja će biti od koristi kod introdukcije
stranih vrsta i primjene najpovoljnijih metoda uzgoja šumskog
drveća za pojedine lokalitete.
LITERATURA


Bibliographie


Bard e J.: La conversion directe des taillis sous futaie en futaie, Revue forestiere
frangaise, Nancy, 1952.
Campredon J. et Villiere A.: Etudes sur le bois de peuplier Robusta,
Revue forestiere fnangadse, Nancy, 1954.


Guinie r Ph.: Peupliers et Populiculture, Congres Regional du Peuplier, 1951.


G u in i er Ph.: Le Question des Peupliers, Congres Regional du Peuplier, 1952.


Guinie r Ph.: Peupliers et Populiculture, Congres Regional du Peuplier, 1953.


Guinier Ph., Oudin A, Schaeffer L.: Tecnique forestiere (Deuxieme
edition), Paris, 1954.


Lauffe n burger : Densite des plantations de pins sylvestres en vue de la
production des bois de qualite, Revue forestiere francaise, Nancy, 1952.


L. S.: L´eclaircie forte de Bregentved, Revue forestiere frangaise, Nancy, 1952.