DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1955 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Cijene su električne ograde ovakove:


1 km žice s priborom košta 83´0 hol.
forinta, a svaki dalnji kilometar 700 hol.
for. Aparat za ukopčavanje i iskopčavanje
105 hol. forinti i baterija 22 hol. for.


Cijena se može i ovako izračunavati:


Uređaj za 4 km dužine napona 6 volta
košta 1(35 hol. forinta, a žioa 0,72 hol. for.
po 1 kg ili 40 m. Fiirma preporuča visinu
ograde 1,8 m u 5 redova žice od kojih je
druga i četvrta pod naponom struje. Trajnost
je baterije 1 god. naravno uz uslov,
da nije čitavu godinu uređaj ukopčan, što
nije ni nužno, kod ograda koje štite poljoprivredne
kulture. Ovakovu ogradu se
može nabaviti preko firme: Handelsonderneming
Land-en Bosboun-Amsterdam-
Falckstraat 47 — Holland. Za naše prilike
mi bismo mogli ovakove električne
ograde montirati u nizinskim jelenskim
iovištima kao na pr. u »Đurđenici«, »Đur


gutovici«, »Merolinu«, Spačvi« i t. d.


Na osnovu proučavanja staništa tetrijeba
ruževca u Holandiji, došao sam do
zaključka, da kod nas u NRH nema optimalnih
uslova za njegovo udomljenje. Prema
tome mi ćemo udomljavati u naša planinska
lovišta planinske tetrebove ruževce.


Osim ovog lovišta za uzgoj divljači
visokog lova imao sam prilike da vidim
i jedno tipično holansko lovište za uzgoj
n´.ske divljači.


Pored zečeva i divljih kunića ovdje je
glavna vrsta divljači i razne ptice močvarice
a osobito divlje patke, jer sü ta lovišta
ispresjecana gustom mrežom kanala
za odvodnjavanje. Pored holanskih sela je
problem lovljenja divljih pataka, jer su
pitome patke posve slične divljima, a divlje
dozvoljavaju bliži prilaz k sebi nego
kod nas, tako da se zapravo nezna, dok
patke ne polete i po tome se tek znade
da su to divlje. Pitome i divlje patke su
se međusobno iskrižale da po izgledu nema
zapravo vanjskih razlika. Lovišta su
data u zakup pojedincima bilo grupi pojedinaca.
Umjetni uzgoj divljači nisam imao
prilike da vidim, jer sam bio na području
Holandije svega dva dana.


Švicarska:


Putovanje u Švicarsku je imalo glavnu
svrhu, da se upozna gradnja lovačkih kuća
od najmanjeg do najvećeg tipa i od najjednostavnijih
do najluksuznijih. Najprije
sam doputovao u Zürich do g. Karla Webera
(lovca koji s grupom lovaca iz Švicarske
dolazi k nama u lovove na jelene).


Vrijeme boravka bilo je ograničeno na
svega 3 dana. G. Weber upoznao me s
gradonačelnikom Züricha g. Kempfom,
koji me je odveo u svoje zakupljeno lovi


šte »Buhs«, sa 3 lovačke kuće, od kojih su
dvije manje i jednostavnog tipa sa vrlo
praktičnom opremom i jednom velikom sa
luksuznim uređajem na najvišem stepenu.


Pregledao sam jednu manju lovačku
kućicu (vidi nacrt) i jednu vrlo luksuznu.
Manja je izgrađena iz 20 elemenata, slično
sistemu montažnih kuća, koje bi se mogle
serijski izrađivati u većim količinama
i vrlo je praktična za naša brdska a i druga
lovišta. Kućica je ove veličine: lužine
8 m a širine 4 m, nutarnje visine 2 m, a
u nju se može preko dana smjestiti 20 lovaca.
Manja soba veličine 4 m X 2 m je
spavaonica s jednim dvostrukim krevetom
na sprat, a pored kreveta ima drveni
ormarić za odjeću lovaca, drvena zidna
vješalica, noćni ormarić i polica za razni
pribor te drveni umivaonik sa ormarićem
za ubruse, sapune, posude za vodu, ogledalo
zidno. Police su praktično montirane
da se mogu polugicama priljubiti uz zid,
a kod upotrebe se učvrste u horizontalan
položaj. Veća soba veličine 6 m X 4 m, je
dnevna sala za 20 lovaca u kojoj je jedan
dugačak stol s dugačkom klupom oko stola
i dva stolca i jedan je manji stol, za spremanje
jela. U toj je sobi štednjak od metala
i metalna peć. Pored ovog uređaja su
uz zidove vezane vješalice za lovačku
opremu: puške i odjeću, te ormarići za
kuhinjski pribor, jelo i ost. pribor.


Zidovi su od duplog reda dasaka spojenih
po sistemu »brodarskog poda« a
međuprostor je ispunjen pilovinom. Elementi
zidova su povezani u sredini na gornjem
i donjem dijelu sa specijalnim nolugicama
»riglama« na vertikalnoj dužoj
stranici, a u horizontalnom smjeru, dakle
na kraćoj stranici na sredini širine sa gredicom
na gornjem i donjem kraju sa po
jednom isto takovom polugicom. Svaki takav
elemenat ima veličinu 2 m/l m. Između
tih elemenata na svaka 2 m dolazi vertikalna
gredica dimenzija 10 cm/10 cm) 2 m,
Gredice vjenčanice imaju dimenzije 20 em/
10 cm/4 m. Ovakova je dimenzija i veznih
gredica (stropnih) koje dolaze na svakih
1 m razmaka.


Spavaća soba ima jedna ulazna vrata
veličine 0,8/1,9 m i jedan prozor veličine
0,8/1,10 m. Veća soba ima 6 prozora navedenih
dimenzija i jedna ulazna vrata spomenutih
dimenzija. Pod je izrađen u obje
sobe od četinjavih dasaka po sistemu »brodarskog
poda«, a strop isto tako. Lovačka
je kućica pokrivena daskama, a ove su
obložene sa ter-papirom.


Rožne gredice u krovnoj konstrukciji
imaju presjek 8/20 cm Pod jednim dijelom
spavaće sobe nalazi se mali podrum, u koji
se ulazi vratima u podu, a služi za spremanje
hrane, pića i divljači. Vrijednost