DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1955 str. 66     <-- 66 -->        PDF

riječice Lech kroz planinska sela: Ziirs,
Lech, Wart, Steeg, Holzgau, Häselgehr do
sela Stanzacha, gdje nam je bila baza za
odlazak u Austrijske Alpe odnosno u planinsko
lovište, koje ima u zakupu g. Karl
Weber Iz Züricha, a zove se »Elmen« u
kojem je najviši vrh nadmorske visine
2448 m. U alpskom selu Stanzachu se nalazi
na nadmorskoj visini 980 m lovačka
kuća velikog i luksuznog tipa sa velikim
konforom. Ali ona nije građena specijalno
kao lovačka kuća.


U ovoj lovačkoj kući je stalna posluga.
Tu smo noćili i rano jutrom u 5 sati krenuli
u Alpe. U lovište me je pratio »Wildmeister
« sa jednim »Hilfsjäger«-om i jednim
»Rewirsjäger«-om. Samo noćno penjanje
u Alpe u običnim, polucipelama, po
nepoznatoj stazi, praćeni kišicom, bilo je
prilično neugodno. Dan je svanuo oko


6.30 sati i tada sam ugledao fizionomiju
ovog alpskog lovišta. U višim predjelima
zadržavala se magla zapravo niski oblaci
kao bijelo more, a neki visovi su stršali
iz magle kao crni otočići.
Lovište »Elmen« oko 3500 ha posve je
alpskoplaninskog karaktera. Po ocjeni
domaćina ima u ovom lovištu najmanje
2O0 brdskih jelena, oko 100 srna, oko 300
divokoza i oko 12 tetrebova. Lovačka kuća
u Stanzach-u je centralna a osim ovih u
Alpama ima još 7 lovačkih kuća manjeg
tipa, od kojih ćemo dvije opisati. Od lovnog
personala tu je »Wildmeister« s preko
26 g. službe, jedan Rewirsjäger i jedan
Hilfsjäger.


Za zimsku prehranu su pripremili
7000 kg divljeg kestena, 2000 kg žira i
27000 kg sijena. Zapažanja su i ovih alpskih
uzgajivača da divokoze i srne teško
uzimaju dodatnu hranu, a vrlo dobro jeleni.
Osim hrane dodaju godišnje oko


1.000 kg soli.
Za ovo alpsko lovište normalni ie kapacitet
na 100ha: 2—3 jelena, 3—4 divokoze
ili 4—5 srna.


O kategorijama lovišta mi je rečeno
da postoje državna lovišta zatim vlastita
privatnika s imanjem od 150 ha i ona koja
se daju u zakup i to licitacijom po granicama
općina. Na upit o lovnom personalu
u austrijskim lovištima mi je rečeno
slijedeće:


1. U državnim lovištima: šumarsko osoblje
upravlja s državnim lovištima, ali ima
i poseban lovni personal, a svaka šumarija
ima posebnog referenta za lovstvo.
2. U ostalim lovištima: Ako netko želi
ići u lovnu službu mora imati 17 god. starosti,
fizičku sposobnost, građanska prava
i t. d. i bude dodjeljen na učenje k učitelju
lova, a staž traje 2 godine, Kroz to
se vrijeme učenik sam izdržava. Nakon
toga polaže ispit pred republičkom komisijom,
dobiva diplomu za »pomoćnika
lovca« (Hilfsjäger) i dobiva početnu plaću
800 šilinga, a može biti samostalan
službom TI lovačkom reviru do 2.000 ha.
Ako je revir veći tada uz pomoćnika lovca
mora biti i lovac revirnik (Rewirsjäger).
Nakon 5 godina službe ima pomoćnik lovca
pravo da polaže ispit za lovca revirnika
(Revierjäger) i dobiva diplomu. Nakon
12 godina službe u zvanju lovca revirnika
automatski stiče zvanje nadlovca
(Oberjäger) a nakon 25 godina službe
postaje »majstor za divljač« (Wildmeister).


Posebnih lovačkih škola nemaju u
Austriji za lovni personal zakupnih
lovišta.


A sada da se vratimo lovištu »Elmen«,
lovačkim kućama i divljači u istome.


Prvo smo došli do lovačke kuće »Sta-
bel« koja je na nadmorskoj visini 1440 m.
Dimenzije su joj 7X6m , ima jednu spavaonicu
i jednu sobu za dnevni boravak
odnosno kuhinju.


Spavaonica ima veličinu 4 m X 6 m, a
dnevna soba veličinu 3 m X & m.


U spavaonici ima 4 kreveta, umivaonik,
ormariće, police i zidne vješalice i
peć. U sobi za dnevni boravak ima jedan
dvostruki krevet na sprat i jedan jednostavan
stol s klupama i stolicama, štednjakom,
ormarićima za hranu i kuhinjsko
suđe, police i zidne vješalice.


Iza kratkog odmora krenuli smo lovištem
i tom sam prilikom imao da vidim
i brojim jelene. U jednom krdu sam prebrojio
42 što jelena, košuta i teladi. Od
ove lovačke kuće dalje je sa mnom išao
sam Wildmeister, a ostala dvojica su se
odvojili, jer su imali zadatak da odstreliuju
20 jelenske teladi kao prekobrojnu.
Začudio sam se da reduciraju brojno stanje
jelenske divljači.


Na naša prazna planinska lovišta taj
bi višak trebalo kupiti i k nama prenijeti.
Osim jelenske divljači nagledao sam
se divokoza i to bez naročitog napora.
Prilikom prolaza kroz ovaj dio lovišta
opazili smo i nekoliko srndača i srna.


Stekao sam dojam da je ovo izvrsno
lovište, uz sve teške alpske uslove i
smrtonosne lavine.


Dosta je bilo tapkanja u mjestu kod
nas, i zato treba krenuti brže naprijed,
jer imamo bolje uslove i bolje državno
uređenje. Vuku treba ponovo navjestiti
rat do istrebljenja.


Spustili, smo se u selo Stanzach i automobilom
krenuli u južni dio spomenutog
lovišta do lovačke kuće Unsinner, koja je
na nadmorskoj visini 1.02O m. Junački smo
se penjali uskim i vijugavim puteljkom