DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 175     <-- 175 -->        PDF

pedološki laboratorij. Pod Centar spadaju stanice u Splitu, Rijeci te Arboretum
Trsteno. /


Dolaženjem Instituta pod Jugoslavensku akademiju regulirano je pitanje
zemljišta Direkcije u Splitu. Za to zemljište, koje je po Direkciji uzeto
u zakup i na njemu podignute uredske barake, garaža i spremište, poveden
je svojevremeno ekspropriacijski postupak zajedno sa postupkom za zemljište
koje je trebalo Srednjoj šumarskoj školi za krš u Splitu. Kako ranije
nije provedena razdioba, ona je izvršena prilikom primopredaje. Institut je
dobio površinu od 28.898 m2.


Godine 1951. je Jugoslavenska akademija ustupila za potrebe stanice
Rijeka zgradu u Brgudima. U proljeće 1951. godine dobila je stanica Rijeka
posjed u Frlaniji kod Matulja sa ostacima izgorjelih objekata u površini
od 1,9983 ha.


Prema tome Institut sada posjeduje:


1. U Splitu drvenu baraku u kojoj su uredske prostorije, spremište,
garažu i 28.898 m2 obradive površine.
2. U Trstenu lj etnikovac sa gospodarskim zgradama te 28.466 ha
zemljišta što ga čini arboretum i eksperimentalna polja. (Detalj o tome
vidi u publikaciji o Trstenu).
3. U Rijeci zgrada stanice u Brgudima i posjed u Frlaniji u površini od
1.998 ha.
Osim toga ima stanica u Splitu u svojoj upravi sa pravom vršenja
istraživačkih radova Kaočina gaj kod Kaštel Sućurca od 119.47 ha. Pedološki
laboratorij u Zagrebu nije još do danas uređen. U razmatranju je
osnivanje fitopatološkog laboratorija pri Centru te genetičkog, botaničkoekologijskog
i sjemenarskog laboratorija na Rijeci.


U vezi sa zamišljenom organizacijom Instituta stalo se na gledište, da
se stanicama da što širi i samostalniji djelokrug. Perspektivno treba da
svaka stanica postane centar istraživačkog rada za svoje područje. Tim u
vezi vrše se studije.


Prelaženjem Instituta pod Jug. Akademiju, nastupili su novi momenti
u pogledu naučno istraživačkog rada. Stručni savjet daje glavne smjernice
za naučno-istraživački rad Instituta. Djelovanje Savjeta došlo je do punog
izražaja već pri sastavu plana istraživačkog rada.


Plan za godinu 1951.—1955. obuhvatio je za područje degradiranog
Krša: istraživanja šumske vegetacije; načine tretiranja raznih vrsta sjemena
drveća i grmlja, uzgoja sadnica podesnih za presadnju na teren, istraživanja
raznih metoda vještačkih pošumljavanja degradiranih terena, istraživanja
o utjecaju vremena sječe na razvoj makije i šikare te istraživanja
bioloških i ekoloških elemenata za introdukciju stranih vrsta.


Institut ima za svoja istraživanja tri rasadnika, bez klijališta i bez
staklenika.


U rasadniku »špinut« površine 3120 m2 pri stanici u Splitu istražuje
se uzgoj sadnica elementa makije i stranih vrsta drveća i grmlja, kao i za
produkciju sadnica potrebnih pri terenskim istraživanjima.


Rasadnik Arboretum Trsteno površine 5.200 m2 služi za ispitivanje
mogućnosti naturalizacije suptropskih i mediteranskih vrsta grmlja i drveća
potrebnog industriji i pri pošumljavanju.


Mjeseca novembra 1955. g. objelodanjeni su prvi rezultati istraživanja
pod naslovom: »Anali instituta za eksperimentalno šumarstvo« — Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.


531