DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 177     <-- 177 -->        PDF

danja njihovih radnih mjesta (pošumljavanje i sporedni šum. proizvodi)
napušten potkraj 1954. godine.


Instrumentarij mogli smo nabavljati uglavnom u komisionim radnjama
i kod privatnika. Stoga je oprema dijelom zastarjela, defektna i nepotpuna.
Biblioteka je mala, novijih djela ima malo. Inozemni časopisi mogli su se
dobivati posve neredovito i u vrlo malom broju. Zbog pomanjkanja deviza
«esto se događalo, da je institut u stručnom pogledu bio odrezan gotovo od
čitavog vanjskog svijeta.


Finansiranje opstanka i rada vršilo se do polovine godine 1954. iz
državnog odnosno gradskog budžeta. Nakon toga institut ima svoj proračun
prihoda i rashoda. Finansijska sredstva do tada većinom bila su mala;
redukcija predloženih proračuna većinom je pogađala materijalne rashode.
Kad je nakon prelaza pod NO grada Zagreba institut bio u svojem razvitku
gotovo posve prepušten sam sebi, u drugoj polovici 1953. godine sastavljen
je elaborat o okolnostima, razvoju i radu instituta i prema danim sugestijama
predložen je Udruženju proizvađača drveta i drvnih proizvoda NRH
s molbom za podršku i pomoć, a nakon neuspjeha obratio se elaboratom
šumskim gospodarstvima. Nakon toga se između instituta s jedne strane
te gospodarstava i šumarija s druge strane razvio vrlo uzan kontakt te
kad je prelazom na samostalno finansiranje institut zapao u finansijsku
krizu, imao je izdašnu materijalnu i moralnu pomoć terenskih ustanova.
Nakon rasformiranja šumskih gospodarstava institut je preuzeo instruktorsku
ulogu na terenu i trebao osnovati po područjima biv. šum. gospodarstava
9 terenskih stanica. Od tada Uprava za šumarstvo i lovstvo u NRH
daje institutu punu i obilnu pomoć.


Kadrovska politika. To je najslabija strana u razvoju instituta
do 1954.* godine i ujedno približno objektivan odraz odnosa nadležnih
rukovodstava šumarske operative prema prosperitetu instituta. Operativa,


o kojoj je stvarno ovisila personalna politika, u institut većinom je postavljala
stručnjake (a i nestručnjake), koje nakon mnogih i raznih reorganizacija
nije mogla drugdje namjestiti. Za te namještenike prema njihovim
sposobnostima, sklonostima i znanju morala su se obrazovati radna mjesta.
Namještavanje se gdjekad vršilo bez obzira na sistematizaciju, ni putem
javnog ni zatvorenog kvalifikacionog konkursa ni prema stvarnim potrebama
instituta. Tako je u institut namješteno 7 stručnjaka pred penzijom;
tim stručnjacima nisu istovremeno dodjeljivani asistenti. Iz instituta je do
polovine god. 1954. izvršeno 25 premještaja i penzioniranja, od toga polovina
šum. inženjera. Kad se ima u vidu, da je stečeno znanje suradnika
s njihovim odlaskom iz instituta za ovu ustanovu uglavnom izgubljeno,
tada takav proces znači ogroman gubitak za razvitak i prosperitet instituta
kao cjeline.
Naročito je težak problem sačinjavalo pomanjkanje pomoćnog šumarskog
osoblja. Zbog toga se nisu mogli redovno nastaviti mnogi započeti istraživački
radovi (na pr. na preko 30 rokusnih ploha osnovanih samo do
konca 1948. godine, drvnogromadne tablice, prirasno-prihodne tablice, pokusi
smolarenja i uzgajanja ruja). Visokokvalificirano osoblje moralo se baviti
mnogim sitnim terenskim i uredskim radovima (izuzevši stanicu Vinkovci).
Taj je problem institut do 1954. godine neprestano iznosio pred rukovodstva
šumarske operative. Odnos visokokvalificiranog osoblja prema pomoć


* Šumarski list 1953., str. 334.