DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 181     <-- 181 -->        PDF

i dr.); tada je bio započet i pokušaj kod nekih terenskih ustanova, da one
po metodikama instituta vrše manje pokuse, ali premještaji zakočili su
dalji sistematski rad. Veći radovi direktno u operativi vršili su se nakon
osamostaljivanja instituta i osamostaljivanja šumarija; u tom periodu postoji
ne samo bolje povezivanje tih ustanova, nego se među njima razvija
i suradnja, a korist od toga bila je obostrana. Naše je skromno mišljenje,
da je period od polovine 1954. godine do danas bio upravo zbog te suradnje
vrlo plodan: mnoge šumarije su se upoznale sa suvremenijim metodama
uzgoja naročito mladog naraštaja i melioracije degradiranih šuma i degradiranog
šumskog zemljišta, zaštite šuma i lovstva, a suradnici instituta
kroz svoje instruktaže, ekspertize i instruktivne ekskurzije bolje su upoznali
akutne probleme šumske privrede i stvorili uski kontakt s drugovima
na terenu. Ovaj će sistem rada institut i u buduće zadržati, ne zapuštajući
usto naučno-istraživački rad na pojedinim akutnim problemima,


Publikacije . Publicirano je razmjerno mnogo, i to prvenstveno
za rješavanje onih problema, koji su bili aktuelni i vrlo akutni za šumsku
privredu. Popis ovih radova objavljen je u »Obavijestima« našeg instituta
1954. godine.


Jedno od najvažnijih djela potrebnih operativi, kojeg sadržaj i opseg
i utrošeno vrijeme (1945/46 god.) sačinjava vjerojatno jedan od vrlo rijetkih
slučajeva u šumarstvima ne samo Balkana nego i mnogih drugih
naprednijih zemalja, bio je šumarski priručnik. Predan je operativi u doba,
kad se zbog strahovitih ratnih razaranja mnogo osjećalo pomanjkanje priručne
šumarske i drvno-industrijske literature. Da nije bilo nepotrebnog
forsiranja i mnogo drugih zapreka i neprilika, kvalitet ovog djela bio bi
mnogo bolji. Daljnji problemi, koje je institut kroz svoj rad u publikacijama
zahvatio, jesu masovno sušenje naših hrastovih šuma, njega šuma
u nizinskom, brdskom, planinskom i jadranskom području, uzgoj topola,
melioracija degradiranih šuma i degradiranog šumskog zemljišta, problemi
proširivanja i održavanja četinjača, unošenje stranih flornih vrsta, prirodni
i umjetni uzgoj divljači, biologija i zaštita divljači, šumska i lovna ekonomika.
Izrađeno je usto nekoliko elaborata: proširivanje topola izvan šume,
bonitiranje lovišta, rasprostranjenie i zaštita od štetnih insekata. Povezujući
se s poljoprivredom institut izrađuje zajedno s agronomima elaborat


o integralnoj melioraciji jednog dijela Istre. U institutu vrši se redakcija
edicija »Nacionalni parkovi Hrvatske — Studije i istraživanja«.
Zbog pomanjkanja financijskih sredstava institut nije mogao izdavati
vlastita izdanja (osim jednog: dopunski pokusi aviokemijskog suzbijanja
gubara), nego su troškove namirivala nakladna poduzeća, kao i šumarski
i drugi listovi. Za pojedine takve publikacije institut je dao izraditi separate;
do sada 24 sveska. Publiciralo se i u inozemstvu (5 radova). Manji
broj radova ima naučni karakter, većina su programatski i informativni
s potrebnim stručnim analizama. Mnogo ih je napisano .u popularno-stručnim
listovima. Održano je nekoliko stručnih i popularno-stručnih predavanja.
Za neposredno povezivanje s šumarskom operativom NRH institut
izdaje »Obavijesti« od početka 1954. godine. Popis publikacija ne ćemo iznositi,
jer bi zauzimalo odviše prostora. Samo napominjemo, da su suradnici
instituta publicirali dosada iz područja šumarstva* (ne uračunavši šumarski
priručnik) 96 većih radova, iz lovstva oko 60.


]_9 Šumarski list