DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 76     <-- 76 -->        PDF

dari lako pristupačna s odgovarajućom komunikacijom trajnog karaktera.
S toga se i stupanj napretka šumskog gospodarenja u »stručnom« svijetu
ocjenjuje danas po količini prometnih naprava na jedinicu površine šumskog
tla.


Neophodnost trajnog karaktera ovih komunikacija proizlazi iz razloga,
što je stručni rad neprekidno vezan za svaku površinu, tako reći od sjetve
do žetve. Taj je period u šumarstvu u većini slučajeva vrlo dug, traje često
i preko 100 godina, za koje je vrijeme i prometna naprava stalno potrebna.


Šumska cesta:
mmmM.. ";;:L*i«i^ai*8" Kalanjeva Ruja


Stručni radovi u šumarstvu počinju sa sjetvom odnosno, popunjavanjem,
njegom i uzgojem mladika, da preko čišćenja branjevina i proreda, korišćenja
međuužitaka i sporednih užitaka, završavaju sječom i eksploatacijom.


Po drugoj liniji šumske su komunikacije neophodne za nadzor, zaštitu,
čuvanje, uređivanje i konačno za lovno gospodarenje i uzgoj divljači.
Svi ti gospodarski momenti zajedno i u vezi s konfiguracijom terena,
diktiraju vrst komunikacije, njene karakteristike i kapacitet.


šumske željeznice i koturače samo su privremena rješenja i uslovljena
velikim i koncentriranim drvnim masama izvjesnog područja, a karakteristika
su primitivnog i kolonijalnog odnosa u eksploataciji šuma. Kod nas
su nam one ostavljene u nasljedstvo i služe kao dokaz politike podčinjavanja
šumske privrede krupnom inostranom kapitalu. Primjena ovih komunikacija
za kraću budućnost može još naći svoje opravdanje jedino u slučajevima,
kada treba osigurati trajan transport velikih drvnih masa na veća
odstojanja od izoliranih šumskih kompleksa do mjesta prerade ili potrošnje.