DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1955 str. 77     <-- 77 -->        PDF

I ovo će jedino opravdanje otpasti pri brzom razvitku zemlje, a šumska
privreda takovih područja naći će se onda u nezavidnom položaju.


S tih se razloga i prioritet kod otvaranja šumskih kompleksa daje izgradnji
šumskih cest a i puteva . Gradnjom odgovarajuće mreže stalnih
šumskih cesta i puteva odnosno se područje trajno otvara i time osigurava
trajna mogućnost obavljanja svih gospodarskih poslova u njemu. Ovo
naročito vrijedi za preborne šume, gdje se sječa na istim površinama ponavlja
u kraćim vremenskim razmacima.


Ako uzmemo da za naše nizinske šume odgovara prosječna norma od
10,0 km komunikacija na 1.000 ha površine, za prigorske šume 20,0 km,
a za planinske šume 50,0 km, onda bi — obzirom na postojeće visinsko
rasprostiranje šuma u Hrvatskoj — bilo potrebno prosječno na 1.000 ha:


Tab. 4.
Norma na 1000 ha Sadašnj e stanj e Odnosprema
stanja
normi
km km/000 ha 0/
/o
Za otvorene šumske površine ... . 3,9 19
20,0 14
Za ukupnu šumsku površinu , . , . . 2,1 10


Ovaj odnos proizlazi iz odnosa dužine postojećih šumskih komunikacija
i površine šuma koje su tim komunikacijama otvorene. Za ukupnu
obraslu šumsku površinu taj je odnos svega 14%, dok za ukupnu šumsku
površinu taj odnos iznosi svega 10% (Tabela 4).


Naprijed iskazani odnosi najbolje nam svjedoče o tome, da je otvorenost
naših šuma zaista vrlo niska i da nam ostaje još vrlo mnogo rada,
dok šume Hrvatske budu zadovoljavajuće i trajno otvorene.


U periodu 1945.—1955. godine učinjeno je u tom pogledu relativno
mnogo. Izgrađeno je


novih šumskih cesta i puteva
898 km


rekonstrukcija postojećih .
526 „


šumskih željezničkih pruga
1.262 „


Ukupno 2.686 km


Ipak, i ovdje se često radilo o privremenim komunikacijama ograničenog
karaktera (posebno kod šumskih željeznica), građenim prema trenutačnim
potrebama eksploatacije šuma, ne vodeći često dovoljno računa


o sistemu potpunog i trajnog otvaranja
šuma.
Uvažujući naprijed navedeno činjenično stanje, a u cilju daljeg urednog
otvaranja kako još nedovoljno otvorenih tako napose još neotvorenih
šumskih kompleksa, Zavod za privredno planiranje NRH povjerio je — još
u 1954. godini — Institutu za drvno industrijska istraživanja u Zagrebu
zadatak za izradu jednog Generalnog plana otvaranja svih šuma
u Hrvatskoj. Kod toga je postavljena i svrha ovog elaborata i to: