DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1956 str. 47     <-- 47 -->        PDF

oniranja 1937. g. je kustos na Botaničkom
odjelenju Zemaljskog muzeja, gdje
je do 1913. god. djelovao kao volonter.
Od 1937. do smrti radi kao honorarni
službenik u Muzeju, odnosno u Biološkom
institutu.


Karlo Maly u prvo vrijeme je
proučavao biljni svijet okoline Sarajeva,
a kasnije cijele Bosne i Hercegovine o
flori i vegetaciji istraživanog područja.


Mal y iako stranac njegov životni
opus pripada sredini, gdje je radio i živio,
a to je Jugoslavija, odnosno Bosna
i Hercegovina.


Zahvaljujući njegovom neumornom i
predanom radu poznat je uglavnom floristički
sastav biljnog svijeta centralnog
dijela Jugoslavije (Bosna i Hercegovina).
Ovo je od ogromnog značenja
za dvije privredne grane narodnog gospodarstva
t. j . za šumarstvo i poljoprivredu.


Uprava Biološkog instituta u Sarajevu
i Uredništvo Biološkog instituta u Sarajevu
i Uredništvo Biološkog godišnjaka
odužujući se časnoj uspomeni Karl a
M a 1 y a izdali su njemu za spomen jedan
broj godišnjaka. Prikupljanje radova
i redakciju je obavio prof. dr. ing. P.
Fukarek . Ukupno spomenica sadrži
26 radova naših i stranih botaničara
s manjih bilježaka.


Popis radova ukratko će nas upoznati
sa sadržajem spomenice: 1. Bajić D.,
Bjelčić Z. i Popović S. (Sarajevo): »Prilog
poznavanju flore i vegetacije doline
Unca«, 2. Buschmann A. (Graz): »Die
Verbreitung von Deschampsia setacea«,


3. Em H. (Skopje): »Nekoliko novih podataka
o planinskom javoru (Acer Heldreichii
Orph. in Boiss.) u Makedoniji«,
4. Fukarek P. (Sarajevo): »Javori Bosne
i Hercegovine u radovima Karla Malya«,
5. Fukarek P., Stefanović V. (Sarajevo):
»Nova nalazišta planinskog javora (Acer
Heldreichii Orph. in Boiss.) na planinama
Bosne i Hercegovine«, 6. Horvat I.
(Zagreb): Prilog poznavanju raširenja
nekih planinskih biljaka u jugoistočnoj
Evropi, 7. Janohen E. (Wien): »Ubersicht
der Fame Jugoslaviens«, 8. Janković M.,
Mišić V. (Beograd): »Polimorfizam lista
kod vodene biljke Trapa natans L.«, 9.
Jovanović-Dunjić R. (Beograd): »Fitocenoze
Ramondija u Srbiji«, 10. Korica


B. (Sarajevo): »Morfološko-sistematski
opis nekih novih biljnih svojti sa hergovačke
Veleži«, 11. Korica R. (Sarajevo):
»Prilog reviziji adventivne i korovske
flore Bosne i Heregovine«, 12. Kwsan F.
(Zagreb): »O rasprostranjenju i rodbinskoj
pripadnosti klečice (Juniperus nana
Willd.) u Jugoslaviji«, 13. Margraf F.
(Munchen): »Differenzierung in der Mediterranflora
«, 14. Mayer E. (Ljubljana):
»Istraživanje flore slovenačkih zemalja«,
.. Morton F. (Hallstatt): »Pflanzen


gébgraphische Beobachtungen im Thie


stiner Karste«, 16. Pejoski B. (Skopje):


»O smolnim kanalima u četinama mo


like (Pinus Peuce Gris.)«, 17. Pevalek, I.


(Zagreb): »Dvije adventivne araceje u


Južnoj Dalmaciji«, 18. Rechinger K. H.


fil. (Wien): »Phytographische Notizen«,


19. Regel C. (Bagdad): »Studien uber die
Florelemente in Griechenland. Die Florelemente
des Oeta«, 20. Riter-Studnička
H. (Sarajevo): »Prilozi za floru Bosne i
Hercegovine«, 21. Schmid E. (Zurich):
»Gattungsanalysen der illyrischen Vegetationsgurtel
«, 22. Schumacher A.
(Waldbrôll, Deutschland): »Die Moosflora
der Ravna Planina (Jahorina) bei Pale-
Sarajevo«, 23. Slavnič Z. (Sarajevo):
»Odnos asocijacije Camphorosmetum
annuae prema nekim asocijacijskim
kompleksima u Vojvodini«, 24. Turili
W. R. (Kew): »The Taxonomic of Hybridazation
«, 25. Vouk V. (Zagreb): »Slatkovodne
rodoficeje Jugoslavije«, 26.
Widder F. (Graz): »Ein neuer Festuca-
Bastard der Bjelošnica Bosniens«.
Izdavanjem ove spomenice podignut
je časnoj uspomeni Karla Malya spomenik
trajniji od mjedi.


Dr. Josip Kovačević