DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1956 str. 48     <-- 48 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


SEDAMDESET I SEDMA SKUPŠTINA ŠUMARSKOG DRUŠTVA NRH


Ovogodišnja je Skupština našeg Društva održana u Zagrebu tek 5. svibnja,
ma da je prvobitna namjera bila da se sastane u Vinkovcima i to zato, da bi se
povezala sa bar jednodnevnom ekskurzijom na područje osječkih i baranjskih
topolika. Ta se želja razbila o neotklonjive smetnje (nemoguća opskrba i smještaj
za sve učesnike). A budući da se prekasno saznalo za te neprilike, skupština
se morala sastati u Zagrebu.


Oko 9,30 sati predsjednik društva ing Vlado Supek pozdravio je i
oslovio goste, delegate i članove, a zatim je skupština odala počast umrlim članovima
Šumarskog Društva. Predsjednik je također predložio radno predsjedništvo
i komisije, što se prihvatilo.


Odmah iza toga pozdravlja skupštinare u ime Saveza Šumarskih društava
FNRJ i Šumarskog društva Srbije ing. R. Djekić, sa željom da zaključci
skupštine budu u skladu sa naporima naše zajednice u pravcu daljnjeg socija lističkog
razvoja. Drugi je naš osnovni zadatak (naglašen još u Ohridu>
uspostavljanje ravnotež e između proizvodnje i potrošnje drveta i konačno,
drug Djekić upozoruje na skoro donošenje republičkih i saveznog Zakon a o
šumam a u čemu treba da se jasno zapazi uloga i aktivnost šumarskih društava.


U ime drugova iz Bosne i Hercegovine, pozdravlja ing. D. Djapić i govori c*
ulozi šum. društva i novim uslovima.


Ing. D. Jedlovsk i izručuje pozdrav Društva inžinjera i tehničara iz
Splita, a tako i Šum. kluba. Ističe činjenicu da će općom decentralizacijom uprave
i šumarske službe biti potencirana uloga šumarskog društva i klubova, jer će onL
ostati jedin a vez a među jedinicama na terenu.


Prelazeći na rješavanje zadataka skupštine, predsjednik Supe k poziva drugove
radnog predsjedništva da zauzmu svoja mjesta. Predsjeda ing. A. Radovčić
i predlaže ove zadatke skupštini (dnevni red):


1.
Otvaranje skupštine,
2.
Izbor radnog predsjedništva i komisija (što je međutim već obavljeno),
3.
Izvještaj o radu Društva u 1955. g.:
a) tajnika,
b) urednika Šumarskog Lista,
c) urednika Šumarskih novina,
d) blagajnika (završni račun 1955. i predlog proračuna za 1956.),
e) nadzornog odbora,
f) suda časti,
g) šum. klubova,
4.
Diskusija o izvještajima,
5.
Davanje razrešnice starom odboru,
6.
Biranje upravnog i nadzornog odbora i suda časti,
7.
Biranje 10 delegata za skupštinu Saveza DITH i 2 delegata za Savez;
šum. društava FNRJ,
8.
Promjena društvenih pravila,
9.
Razno,
10. Zaključci.