DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1956 str. 33     <-- 33 -->        PDF

nje devastacije zemljišta, gdje uspijeva
smrča, jela, bukva i ariš.


Prijelazom preko Vršića stigli smo na
područje Gozdne Uprave Soča, koja je
dio Gozdnog gospodarstva Most na Soči.
Ovdje su nas dočekali direktor G. G.
Most na Soči ing. V. Klanjšček i taksator
ing. V. Mikuletič, koji su nas pratili na
daljnjem putu. Spuštajući se niz alpsku
cestu Vršič — Trenta, dospjeli smo do
Šupce, odakle je lijepi pogled na šumski
rasadnik »Mojstrovka«. Navedeni rasadnik
ima brutto površinu od 3650 m2,
jer se ukazala potreba za ariševim sadnicama,
koje ovdje veoma dobro uspijevaju.
Potreba sadnica penje se godišnje
samo na području Gozdne Uprave
Soča na cea 200.000 komada. Ovaj rasadnik
bez dobrog je kolnog puta, pa se
sav materijal a pogotovu gnojivo doprema
u rasadnik pomoću male žičare sa
ceste Trenta — Vršič.


Gozdna uprava Soča formirana je
tek 1954. godine, kada su joj bile dodijeljene
općinske šume na gospodarenje.
Površina joj iznosi oko 66001 ha a
podjeljena je na 83 odjela. Glavne su
vrste drveća bukva, smrča, ariš i jela.
Dolaze i vrste kao gorski javor, dok u
dolinama ima nešto johe. Poznato je da
je ariš pod zabranom sječe, što se ovdje
striktno izvađa. Prema navodima osoblja
ove Gozdne uprave nalazi se na ovom
područje nekoliko lijepih ariševih sastojina,
koje zbog vanredno lošeg vremena
nismo mogli razgledati.


N.a ovom je području do 1952. godine
pošumljavanje ogoljelih terena i pomlađivanje
sastojina bilo veoma otežano
zbog velikog broja koza, koje su pašom
nemilice uništavale pomladak: Međutim,
likvidacijom .koza stvoreni su uslovi za
uspješno pošumljavanje i pomlađivanje.
Lov je veoma razvijen zahvaljujući
velikom broju divljači, od koje su najviše
zastupane divokoze, srne, alpski zec,
mali tetrijeb te snježna jarebica.


U produženju puta vidjeli smo spomenik
dr. Kugya, poznatog alpiniste iz
Trsta, koji je u svojim brojnim djelima
opisao ljepote Julijskih alpa. Zatim smo
se zaustavili na izvoru Soče, odakle smo
produžiti put u Log v Trenti, gdje smo
razgledali novogradnju šumarije i lugarnice,,
koja osim uredskih prostorija ima
još tri stana kao i nekoliko soba za prolaznike.
Stanovi su moderni i komforni,
dok sama zgrada ima kućnu telefonsku
centralu. Nakon toga krenuli smo za
Predil sa namjerom da posjetimo sedlo
pod Mangartom, kuda se penje najviša
autocesta u zemlji do nadmorske visine
od.2071 m. Na povratku posjetili smo


rasadnik u Bovcu, sa brutto površinom


11.270 m2, a netto 7.880 m2. U njemu se
uzgajaju pored nekih egzota (cedar, himalajski
bor i dr.) sadnice za pošumljavanje
krša i to crni bor, a za melioracije
popuzina joha, koja je pokazala
prema navodima ing. V. Mikuletiča, jako
dobre rezultate, stoga se prelazi na.
gajenje te vrste u širem opsegu. Rasadnik
ima i mali matičnjak za topole sa
površinom od 1290 m2. U njemu se uzgajaju
Populus robusta i Populus canadensis.
Nakon razgledavanja rasadnika
produžili smo put za Tolmin. Putem smo
vidjeli slap Boka, doduše samo donji diozbog
veoma niskih oblaka, a navodno je
to najviši slap u zemlji sa padom od 80´
metara.
U Zagi smo razgledali melioraciju popuzine
sa pleterima od vrbe. Mjestimično
je ovaj teren već smiren, a djelomično
bujice još prave štete sa nanošenjem
bujičnog materijala. Nedavno su
baš izvršeni radovi oko uređenja neke
manje bujice, koje je radove izvodilo
»Podjetje za urejevanje hudournikov« iz
Ljubljane.


Stigavši u Tolmin razgledali smo upravnu
i stambenu zgradu koje je gra»dila
bivša Uprava za gozdarstvo kod


Trnavski gozd — Slovenija:
kultura ariša i smreke