DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1956 str. 34     <-- 34 -->        PDF

kotarskog NO Tolmin, a sada ih je preuzelo
GG Most na Soči. Razgledali smo
također gradnju šumske ceste Kneza —
Prođe, dugu 9.8 km, koju gradi GG Most
na Soči u svojoj režiji. Cesta je široka


4.5 m i namijenjena je transportu drveta
teškim kamionima sa prikolicom, koji
su ovdje uobičajeni. Cesta otvara odprilike
1600 ha privatnih i državnih šuma.
Građevinski radovi su otežani zbog
promjenljivog materijala (zemlja, pijesak,
breccia, stijene). Zemljane radove
također otežava i potok uz koji se vije
cesta. Cesta je veoma dobro projektirana,
te ima najveći nagib od 6°/o, dok je
prosječni nagib S´/o. Naravno da izvođenje
takovog projekta iziskuje i veće financijske
žrtve, te prema proračunu 1
km cesta stoji oca 11.000.000 dinara. Na
cesti će biti i nekoliko mostova te propusta.
Ona se gradi tek jednu godinu sa
od prilike 100 radnika, a bit će vjerojatno
završena za dvije godine. Nakon
razgledavanja tog objekta produžili smo
put u Lokve, koje se nalaze u centru
šumskog predjela, koji je bez šumarije
iako zato postoje uvjeti. Lokve su bile
centar ustanka u Slovenskom Primorju,
a od 1943. godine nadalje bio je ovdje
štab korpusa.
Idućeg smo dana razgledali neke sastojine
GU Trnovo koja potpada pod
GG Gorica. Kako ing. V. Mikuletič ovdje


G. U. TRN OVO
Površina u ha


liščara
Drvna zaliha u m3


četinjara


liščara
Prosječni sječivi prirast u m3


četinjara


Obrast


Bonitet


bukva


jela


smrča
Zastupanost drveća po vr


gorski javor


stama u %
crni bor


ariš


crni grab


vrši uređaj ne radove, dao nam je neko
liko taksacionih podataka.


Gozdna Uprava Trnovo zaprema prema
podacima najnovijeg uređajnog elaborata


površine pod šumom 4083,69 ha


poljoprivredne površine 31.98 ha


neplodnog zemljišta 76,35 ha


Ukupno : 4192,02 ha


dok prvi uređajni elaborat potječe iz godine
1777. koji se ubraja među najstarije
elaborate NR Slovenije.


Tertorijalno je GU Trnovo podjeljena
na 89 odjela, koji su omeđeni glavnim
i sporednim prosjekama. Prosjeke
su označene velikim slovima (glavne) i
arapskim brojevima (sporedne). Na terenu
su te oznake fiksirane kamenim
međašima, kojih ima preko 1300. Prema
potrebi odjeli su podijeljeni i na odsjeke,
a ima ih sveukupno 320. Odjeli i odsjeci
koji su označeni malim slovima
omeđeni su sa dvije odnosno jednom crvenom
crtom na bijeloj podlozi.


Čitava GU podjeljena je dalje na dva
gospodarska razreda i to A i B. Prvi
ima značaj gospodarske šume a drugi zaštitne.
Niže navodimo neke detaljnije
podatke:


Gospodarski razred


A B


3400,24 683,43


380,682 74,673


470,614 11,470


4,498 964


6,777 131


0,7 0,6


3 4/5


60,33 75,82


33.70 4,19
4,62 4,18


0.33 —
0,91 14,35


0,11 —


— 1,45