DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1956 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Austrija,, Belgija, Danska, Španija, Finska,
Francuska, Grčka, Irska, Izrael, Italija,
Norveška, Nizozemska, Portugal,
Engleska, Švedska, Švicarska i Jugoslavija.


Posmatrače su poslale slijedeće zemlje:
Demokratska republika Njemačka,
Bugarska, Mađarska, Poljska,, Rumunjska,
Čehoslovačka, Sovjetski Savez i


U.S.A.
Neke internacionalne organizacije
uputile su svoje predstavnike i to:
Evropska organizacija za ekonomsku suradnju,
Internacionalna unija instituta
za šumarska istraživanja, Svjetska meteorološka
organizacija, Internacionalna
komisija za topolu i Internacionalna komisija
za kesten.


Albanija, Kanada i Turska, kao i Internacionalni
biro rada, UNESCO i Ekonomski
savjet za Evropu su se ispričali.


Osmo zasjedanje evropske komisije
otvorio je predsjednik Sin Henry Beresford-
Peirse (Engleska) uz potpredsjednika
M. Kellerr-a (Švicarska) i direktora
šumarskog odjela organizacije F. A.
O.-a M. Leloup-a.


Nakon pozdravnih riječi predsjednika
komisije za šume i direktora FA.O.-a,
usvojen je ovaj dnevni red zasjedanja:


1. Revizija sekretarijata evropske
komisije za šume;
2. Šumarska politika;
a) godišnji izvještaji;
b) izvršene sječe u 1954, i predviđanja
za 1955;
c) pošumljavanja u 1944. — izvještaj
radne grupe.


3. Sitni privatni šumski posjed;
4. Ekskurzije — generalni problemi
iskorišćivanja tla.
5. Šumski požarevi.
6. Insekti i bolesti.
7. Šumarski filmovi.
8. Šumarska statistika — radna grupa
FAO/CEE.
9. Četvrti svjetski šumarski kongres

izvještaj.
10. Tehnika rada i formiranje radne
snage u šumi — mješoviti komite FAO/
CEE.
11. Razna pitanja.
1. Revizija sekretarijata evropske komisije
za šume. Komisija je jednoglasno
usvojila prošlogodišnji prijedlog, da mjesto
jednog potpredsjednika budu dva.
Kao drugi potpredsjednik izabran je M.
Plym Forschell (Švedska).
2, Šumarska politika. Delegati su redom
iznosili karakteristike šumarske politike
u svojim zemljama s naročitim obziromn
a 1954. godinu.


Nakon izvještaja delegata FNRJ posmatrači
Demokratske republike Njemačke,,
Bugarske, Rumunjske, Češke i Sovjetskog
Saveza, podnijeli su svoje referate.


U diskusiji su učestvovali mnogi delegati
(Švicarska, Austrija, Danska, Finska
i Jugoslavija).


Na temelju izvještaja pojedinih delegata
komisija je sa zadovoljstvom konstatirala,
da se u nekim zemljama Evrope
povećala drvna zaliha na panju.


Izvršena FJeča u 1954. god. i predviđena sječa
u 1955. god. u 1.009 m3 bez kore


TABELA 1


1954. god. 1955. god.
Zemlja Ukupno tehn. Ukupno tehn.
drvo drv«´


Austrija 10.940 7.920 10.000 7.500
Cipar1 53 29 42 28
Danska2 1.890 1.260 1.800 1.260
Finska3 23.100 19.600 26.600 24.400
Francuska2 39.300 12.300 39.150 12.150
Njemačka2 22.215 16.750 23.850* 19.350
Vel. Britanija24 1.800 1.800 1.885 1.885
Irska 216 108 190 111
Izrael 16 8 15 8
Italija 11.000 3.650 10.000 3,500
Luxemburg2 130 75 145 90
Nizozemska2. 640 505 665 540
Sjev. Irska5 46 44 47 45
Norveška2 9.450 7.470 8.82,0 6.930
Španija 8.181 3 009 8.200 3.200
Švedska 41.500 35.200 40.000 33.700
Švicarska 3.500 2.100 3.750 2.300
Turska 9.533 1.333 9.530 1.130
Jugoslavija 18.640 7.456 18.640 7.640


Ukupn o 202.150 120.617 203.329 125.767


% tehničkog
drveta 100% 60% 100% 62 %


1 Samo bor.
2 Naznačene cifre sadrže i koru na koju se
može računati oko 10%. 3 Naznačene cifre odnosi se na komercijalne
sječe. 4 Ogrev nije uzet u obzir zbog neznatne količine.
5 Samo državne šume.


2. b) Izvršene sječe u 1954. i predviđanja
za 1955. U tabeli (1) donesena je
komparacija između izvršene sječe u
1954. i predviđena sječa u 19Ö5. godini
za 19 evropskih zemalja. Iz te se tabele
vidi, da će u tim zemljama — tretirajući
ih zajedno — totalna sječa u 1955. godini
biti samo za oko 1 milion kubika veća
nego u prošloj godini. Evropska komisija
za šume je konstatirala, da se produkcija
tehničkog drveta iz godine u godinu povećava,
jer je u 19S3. godini prosječni
procenat tehničkog drveta za Evropu iznosio
,58"/o, u 1954 godini taj je procenat
dostignuo iznos od W/o, a u 1955. godini
se predviđa, da će se s pomenuti procenat
popeti na cifru od ©2<>/o.