DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1956 str. 42     <-- 42 -->        PDF

dručje Tivoli, Balsorana, Isola del Liri.
Ovu je ekskurziju organizirala Talijanska
generalna direkcija šuma u Rimu.
Predmet ekskurzije je bio: generalni
problemi iskorišćivanja tla. Talijanski
su šumari pokazali metode pošumljavanja
krša, metode za melioraciju tla i
smirivanje bujica, što je bilo neobično
interesantno i korisno, pogotovu za zemlje
sličnih ekoloških prilika (FNR Jugoslavija.


5. Šumski požarevi. Na temelju izvještaja
prisutnih delegata komisija je utvrdila,
da je broj šumskih požareva bio
u 1954. manji nego prošlih godina uŠvedskoj, Finskoj, Austriji, Jugoslaviji
i Luxemburgu.
6. Insekti i bolesti. S obzirom´ na bojazan
još većeg raširenja DOTHICHI-
ZA-e POPULNA-e i ENDOTHIA-e PARASITIC
A-e skrenuta je pažnja internacionalnoj
komisiji za topolu i kesten,
da vode računa o tim bolestima i da im
posvete punu pažnju.
7. Šumarski filmovi. U toku 1954.
proizvedeno je u Evropi 26 novih šumarskih
filmova. FNR Jugoslavija je
među prvima u Evropi po broju proizvedenih
šumarskih filmova u posljednjoj
godini.
8. Šumarska statistika. Mješovita radna
grupa FAO/CEE u pitanju statistike
šuma i drvne industrije sastat će se u
Genevi u vremenu od 23. do 28. siječnja
1956.
9. Četvrti svjetski šumarski kongres.
Četvrti svjetski šumarski kongres održan
je u DEHRA DUN (Indija) u vremenu
od 11. do 22. prosinca 1954. Na
kongresu se raspravljalo o različitim
problemima među kojima su prvo mjesto
zauzeli: klasifikacija (bonitiranje)
šuma, specijalizacija šumara i šumarska
bibliografija. Osnovana su tri komiteta,
koja su raspravljala po tim problemima.
Zaključeno je, da će se peti svjetski
šumarski kongres održati I9601, u Francuskoj.
(Vidi podrobnije u časopisu
»Unasylva«, Vol. 9, No. 1. mart 1955.).
10. Tehnika rada i formiranje radne
snage u šumi. Mješoviti komitet FAO/
CEE održat će svoje prvo zasjedanje u
Parizu u vremenu od 28. XI. — 3. XII.
1955.
11. Različita pitanja. Na prijedlog delegata
Belgije komisija je zaključila, da
se skrene pažnja zemljama, članicama
evropske komisije za šume F. A. O., da
bi bilo korisno, kad bi svaka zemlja sastavila
listu sjemena, koje dolazi u obzir
za prodaju ili zamjenu, u koliko je —
dakako — provenlencija i kvaliteta tog
sjemena utvrđena.
Evropska komisija za šume je zaključila,
da deveto zasjedanje ne će biti u
1956., nego u proljeće 1957. godine u
Rimu. Prema tome je mandat predsjedništvu
evropske komisije za šume produžen
do mjeseca svibnja 1957.


D. K.
KONFERENCIJA O RAKU
KESTENOVE KORE


Na inicijativu Savezne Uprave za
zaštitu bilja održana je u Ljubljani od


7. do 10. prosinca 1955. god. konferencija
o problemu raka kestenove kore tr
cilju sumiranja dosadanjih rezultata na
suzbijanju bolesti i određivanja daljnjih
smjernica za rad na ovom ozbiljnom i
složenom problemu. Konferenciji su, pored
predstavnika Savezne uprave za zaštitu
bilja ing. Strahinje Atanackovića,
prisustvovali i predstavnici republičkih
uprava za šumarstvo i Uprava za zaštitu
bilja svih narodnih republika,
predstavnici šumarskih instituta i drugih
naučnih zavoda zainteresiranih na
ovom problemu, predstavnici taninske
industrije, inspektori za zaštitu bilja i
predstavnici šumarske operative iz LR
Slovenije. Budući da od 1951. nije do
danas održan ni jedan sastanak međurepubličkog
karaktera po ovom važnom
problemu, bilo je krajnje vrijeme da se
na široj osnovi pretresu mnoga pitanja,
koja su se u toku posljednjih godina postavljala
pred organe koji su rukovodili
radom na suzbijanju endotioze u zaraženom
području i na sprovođenju karantinskih
mjera u cilju sprečavanja širenja
zaraze u kontinentalna nalazišta pitomog
kestena u našoj zemlji.
7. i 8. decembra konferencija je zasjedala
u Ljubljani a 9. i 10. održana je
ekskurzija u zaražena područja Slovenačkog
Primorja. Posljednji sastanak
održan je Solkanu nakon obilaska zaraženih
lokaliteta.
Konferenciju je otvorio ing: Strahinja
Atanacković predstavnik Savezne
uprave za zaštitu bilja. Nakon pozdravne
riječi načelnika Uprave za šumarstvo
LRS ing. Funkela započinje rad
konferencije po usvojenom slijedećem
dnevnom redu:


1. O značenju kestena za privredu
naše zemlje;
2.
Stanje i suzbijanje raka kestenove
kore od 1950. do 1955. godine (referenti
predstavnici republičkih:
službi za zaštitu bilja);