DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1957 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Summary


The author presents his observations on nurseries and the preparation of
planting stock for the afforestation of difficult sites and karst areas. He advocates
digging of deeper and wider holes than those in ordinary planting operations. He
is much in favour of ball planting. Because during the digging — ont ball plants
the soil of permanent is severily depleted, the author proposes establishing temporary
nurseries on sites to be afforested. In afforestation were used plants of
Pines as well as of other Conifers. (I. B.)


SAOPĆENJA


FLORA SSSR. — TOM XIV.


Četrnaesta sveska Flore SSSR štampana
je još 1949. godine, ali je evo, sticajem
okolnosti, stigla do nas sa osmogodišnjim
zakašnjenjem. Međutim, kako
su uopće djela ovakve vrste trajnog karaktera
to njihova i naknadna registracija
nije bezpredmetna. Posebno još ova
četrnaesta sveska koja je obuhvatila niz
rodova drveća i grmlja interesantnih za
šumarstvo.


»Floru« Sovjetskog Saveza izdaje Akademija
nauka SSSR-a putem svog Botaničkog
Instituta imena V. L. Komarova.
Prve sveske redigovao je sam K om
a r o v, a u nekim ranijim bio je publikovan
pretežno materijal kojeg je on
sam obradio i pripremio za štampu.
Četrnaestu svesku redigirali su B. K.
Šiškin i E. G. Bobrov, a u njoj
su sarađivali još i 15 drugih botaničara.
U sveski je obuhvaćeno 547 vrsta
koje kao divlje rastu na širokim prostranstvima
Sovjetskog Saveza i 30 vrsta
koje su česte u kulturama, a potječu iz
drugih predjela, većinom iz Sjeverne
Amerike ili iz Kine i Japana. Kod obrade
pojedinih porodica i rodova upotrebljena
su savremena taksonomska pravila,
a i originalni stavovi pojedinih


autora-obrađivača. Uz neke karakteri


stične vrste dati su i vrlo dobri i jed


nostavni crteži.


Od porodica i rodova koji obuhvataju
vrste drveća i grmlja u ovoj svesci obrađene
su porodice: Rutaceae (Phellodendron,
Ptelea, Citrus), Simarubac
e a e (Ailanthus), Meliaceae (Me-
Ua), Euphorbiaceae (Aleurites),
Buxaceae (Buxus, Empetrum), A n acardiaceae
(Pistacia, Cotinus, Rhus,
Toxicodendron). Aquifoliaceae


(Ilex), Celastraceae (Euonymus,


Kalonymus, Celastrus), Staphyleac
e a e (Staphylea), Aceraceae (Acer),
Hippocastanacea (Aesculus),
Rhamnaceae (Paliurus, Zizyphus,
Sageretia, Frangula, Rhamnus) i V i t a-
c e a e (Vitis, Ampelopsis, Parthenocissus).


Interesantna je nova podjela roda
Ace r na sekcije. Tu su zadržane samo
neke sekcije, ranije postavljene od monografa
Paksa (P a x), a uzete su nove,
prema ruskoj botaničarki Pojarkovoj, te
prema američkom dendrologu Rederu.
To je razumljivo i zbog. toga, što je cijeli
rod javora obradila sama botaničarka
Pojarkova. Te sekcije po rodoslijedu
(i po vrstama naše jugoslavenske
flore koje obuhvataju) izgledaju
ovako:


1. Platanoidea Pax
(A. platanoides A. campestre)
2. Gemmata Pojark.
(A. pseudoplatanvs)
3. Trilobata Pojark.
(A. tataricum)
4.
Microcarpa Pojark.
(jedna vrsta Dalekog Istoka — A.
ukurundense)
5.
P a 1 m a t a Pax
(Dalekoistočna — A. pseudosieboldianum)
6.
Macrantha Pax
(Dalekoistočne i sjeveroameričke
vrste)
7. Saccharina Pax
(A. saccharum iz Sjeverne Amerike
— Kanade)
8. Goniocarpa Pojark.
(A. hyrcanumW)
U ovu sekciju trebalo bi — prema opisu
i prema daljnjoj podjeli na dva »reda
«: Opulifolia Pojark. i Monspessulana