DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 56     <-- 56 -->        PDF

zadatka ( utvrditi efikasnost preparata). Izgleda, međutim, da bi od ukupnih
troškova veći dio otpao na radničke nadnice, dopremu vode i druge
tehničke radove oko provedbe suzbijanja, a manji dio za nabavu herbicida.


Zaključak


Svi ispitivani preparati pokazali su se uporabivim za suzbijanje
amorfe. J ; i ´ . j


Siguran uspjeh postiže se trokratnim prskanjem. U tom slučaju
dostaju slabije koncentracije emulzija. S preparatom DUPHAR 2, 4, 5-T
postignut je pun uspjeh i s jednokratnim tretiranjem, ali uz primjenu
znatno jače koncentracije emulzije (5%) od uobičajenih (oko 0,2—0,5%),


Jednokratno prskanje normalnim koncentracijama daje mnogo slabije
rezultate. Ako se, međutim, poprskaju mladi, 0,5—0,6 m visoki izbojci
iz panja prethodno posječene amorfe, postiže se pun uspjeh i
s jednokratnim prskanjem čak uz primjenu emulzija slabije koncentracije.


U sličnim prilikama uzrasta i gustoće amorfe, u kojima su vršeni
opisani pokusi, prvo tretiranje treba obaviti s najmanje 1.000 l/ha emulzije.
S manjom količinom ne mogu se poprskati svi zeleni dijelovi amorfe.
Prigodom naknadnih prskanja ta se količina može sukcesivno smanjivati
na polovinu, budući da je zelene amorfe sve manje zbog prethodnih tretiranja.


LITERATURA


1. A h 1 g r e n-K 1 i n g m a n-W o 1 f : Principles of Weed Control. New York 1951.
2. Breme r H. i dr.: Unkraut-Bekämpfungi. Frankfurt am Main 1952.
3.
N i k o 1 i ć V.: Aktivne materije kao sredstva za uništavanje korova. Zaštita
bilja br. 3, Beograd 1951.
4. Wen t F.: Lehrbuch der allgemeinen Botanik. Jena 1933.
i
ZUSAMMENFASSUNG


Amorpha-Vertilgung mittels Herbiziden
Amorpha (gemeiner Indigo — Amorpha fruticosa L.) stellt ein grosses Hindernis
für die Forstwirtschaft in Niederungsgebieten dar. Autor hat Vertilgungsversuche
an diesem hölzernen Unkraut mittels einigen modernen Herbiziden (s.
Seite...) durchgeführt und in dem Artikel wird über die Ergebnisse dieser Versuche
berichtet.
Alle geprüften Präparate haben sich für die Amorpha-Vertilgung als brauchbar
gezeigt.
Ein sicherer Erfolg wird durch dreimaliges Spritzen erzielt. In diesem Falle
genügen schwächere Konzentrationen der Emulsion. Mittels Präparat DUPHAR
2,4,5-T, bei Anwendung erheblich höherer Konzentration (5%) als üblich (0,2-0,5%),
wurde voller Erfolg auch durch einmaliges Spritzen erzielt.
Durch einmaliges Spritzen mit normalen Konzentrationen wurden viel schwächere
Resultate erreicht. Wenn man, aber, junge, 0,5—0,6 m hohe neuausgetriebene
Stockausschläge der vorher ausgehauenen Amorpha spritzt, wird ein voller Erfolg
auch durch einmaliges Spritzen, sogar durch Anwendung der Emulsionen schwächerer
Konzentrationen erzielt.
In ähnlichen Wuchs- und Dichte-Fällen der Amorpha, in denen die geschilderten
Versuche durchgeführt wurden (Amorpha durchschnittlich 1,6—1,8 m hoch,
sehr dicht, kaum gangbar), muss man für das erste Spritzen wenigstens l.O001/ha
Emulsion verwenden. Mit weniger Menge der Emulsion kann man nicht alle grünen
Teile bespritzen. Bei nachträglichem Spritzen kann sich diese Menge sukzessiv um
die Hälfte vermindern, da die grüne Amorpha wegen vorhergehender Spritzen sich
ständig verringert.