DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 57     <-- 57 -->        PDF

KONZERVACIJA I LIJEČENJE STARIH STABALA


Ing. Ratko Kevo, Zagreb


U razgranato područje djelovanja zaštite prirode i prirodnih rijetkosti,
službe koja vodi brigu i zaštićuje objekte botaničkog, zoološkog,
geološkog, geološko-paleontološkog, mineraloškog i geografskog karaktera,
naučne ili osobite estetske vrijednosti, spada i zaštita pojedinih značajnih
vrsta dendroflore.


U našoj je Republici stavljen pod zaštitu niz starih stabala, koja
svojim dimenzijama, starošću, historijskim značenjem ili rijetkošću predstavljaju
žive spomenike prirode pa zaslužuju posebnu pažnju i zaštitu.
Međutim pored njih postoji i čitav niz njima sličnih »staraca« i »gorostasa
«, koje treba uvrstiti u spisak naših rijetkih i zaštićenih stabala,
tako da za njih sazna šira javnost i naša nauka. U akcijama na popunjavanju
i proširenju popisa takovih naših »doyena« potrebna je još
šira saradnja službe zaštite prirode i šumarskih organizacija na terenu.
Mnogi primjerci nisu dospjeli ući u takovo društvo, jer su prije toga pali
žrtvom raznih bolesti, elementarnih nepogoda ili su propali pod teretom
godina ,a negdje od ljudske ruke. Neki od njih, još nedovoljno poznati,
i danas su izloženi svim tim nepovoljnim faktorima. Mnogi od tih gorostasa
boluju možda od kakove izlječive bolesti ili dobivene rane, i naša
je dužnost da im pomognemo i produljimo život.


Tome pitanju želi se ovdje posvetiti nekoliko riječi, a šumarskim,
stručnjacima na terenu pružiti najnužnije upute za rad u ovakovim slučajevima.
U takovim akcijama ne moramo se ograničavati samo na oštećeno
stablo naših parkova i drvoreda, koje zaslužuje da se tamo održi.


Prijedlogom za zaštitu ili stavljanjem pod zaštitu nekog stabla izvršen
je tek prvi dio našeg zadatka za očuvanje toga primjerka budućim
generacijama. Daljnji cilj treba da bude njegovo čim dulje održanje prikladnim
načinom konzervacije. Konzervacija stabala se kod nas do sada
provodila u vrlo maloj mjeri, i to jedino u poznatijim gradskim nasadima
i parkovima, a na terenu vrlo malo ili nikada. Vjerojatni razlog za to je
nepoznavanje načina i postupka rada kod konzervacije drveća, a zatim
pomanjkanje sredstava za takove zahvate.


Vrste oštećenja, na drveću


Drveće je izloženo raznim oštećenjima, koje može biti prouzrokovano
po ljudima, mrazu, suncu, gromu, snijegu, vjetru i t. d. Sva ta
oštećenja očituju se u vidu plićih ili dubljih ozlijeda i rana, lomova i svakovrsnih
povreda koje pružaju povoljnu mogućnost prodiranja vode,
gljiva i insekata u unutrašnjost stabla. Na mjestima, na kojima se odlomila
grana ili je nepravilno odsječena ili odpiljena, pojavljuje se vremenom
trula šupljina, duplja, koja predstavlja početak propadanja´debla.
Zato, prigodom rezanja grana, moramo obratiti pažnju na to, da rez bude
izveden uz samo deblo, a rana nakon toga mora biti dezinficirana. Živi
sloj kambijskih stanica, koji se nalazi između kore i drva, pripomoći će
u procesu zacijeljivanja rana.