DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Povrede, koje su zanemarene dugo vremena i kod kojih je raspadanje
drvnog tkiva duboko zahvatilo unutrašnjost debla,´ potrebno je
prethodno oštrim dlijetom očistiti, odnosno oljuštiti mrtve dijelove i pri
tom udubini dati takav oblik da plomba u njoj stoji što čvršće Donji
dio udubine će se izvesti koso prema vani, da se ispod plombe ne bi
vremenom, sakupljala voda. Nakon toga se udubina dezinficira na već
opisani način, a po tome plombira smjesom cementa i pijeska u omjeru


1 : 3 ili 1 : 4.
Kod rana nastalih dijelovanjem mraza postupamo na sličan način uz
prethodno proširenje pukotine pomoću dlijeta, formirajući njen oblik
tako da se plomba što bolje učvrsti. Čišćenje, dezinfekcija i plombiranje
provodi se istim predstvima i istim postupkom, kao u napred izloženim
slučajevima.


Zahvati i liječenje stabala oštećenih udarom groma


Cesto su stabla izložena udarcima groma, a osobito ona sa hrapavom
korom (hrast, brijest). Vrste drveća glatke kore (bukva, breza, grab) grom
rjeđe oštećuje. Stanovitu ulogu kod toga igra karakter tla i podloge, te
stepen vlažnosti zemljišta. Udarci groma su vrlo često sudbonosni za pogođeno
stablo, jer nije rijedak slučaj da se stablo po cijeloj duljini rasječe
a i upali. Najčešći je slučaj, da se uslijed udara groma odlupi sloj kore
i drva. Prema jačini oštećenja, na stablu mogu nastupiti različiti načini
konzervacije, kojima će se negdje pristupiti a negdje ne, već prema tome,
da li oštećeno stablo predstavlja objekt koji je vrijedan specijalne brige.


Slika 1 — Sekvoje u Malinovom parkujednu
u Zagrebu
sekvoju
i posljedice udara groma na
225