DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1957 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Sve zahvate na konzervaciji najbolje je provoditi za vrijeme mirovanja
vegetacije a osobito plombiranje stabala kako bi se uslijed prirašćivanja
drva otklonilo mehaničko djelovanje na plombu.


Zaključak


Šumarsko stručno osoblje koje radi na terenu, često dolazi u situaciju
da je na području kojim upravlja potrebno poduzeti stanovite mjere spašavanja
i konzervacije pojedinih vrijednijih stabala, a često ga konzultiraju
drugi kada treba spašavati oštećeno stablo u javnom parku, drvoredu
ili privatnim nasadima. U takovim slučajevima ovaj prikaz i upute
mogu korisno poslužiti u izvršenju onog zadatka koji prvenstveno popozivu
i kvalifikacijama njima pripada.


LITERATURA


Stefa n Bialobok : O konserwaeji staröch drzew, Krakow 1961.


SUMMARY


The author points out the necessity .to meet the need for healing and preserving
old trees and especially those representing natural rarities or living in
tree sanctuaries. On having enumerated the chief kinds of damages occurring on
living trees, the author pays attention to the individual treatments such as healing
of injuries and wounds, filling of holesi, dressing of thunderstruck trees as well
as the protection of (trees crowns. The executin of all these treatments is the task
in the first place of all forest experts in the field.


SAOPĆENJA


LIK I MJESTO ŠUMARSKOG TEHNInizaciju
šumarstva i nadležnost pojedi


ČARA U ŠUMSKOJ PRIVREDI nih ustanova unutar te organizacije.


Najviša instanca za šumarstvo u NRH


Naše je šumarstvo u proteklom peje
Sekretarijat za šumarstvo u čiju nadriodu
prošlo kroz više organizacionih ležnost spada uprava, organizacija, plaformi,
ali niti u jednoj formi organizaniranje,
statistika i nadzor. Sve stručne
cije nije u cijelosti na zadovoljavajući postove unutar sekretarijata vrše šunačin
bilo riješeno pitanje uposlenja i marski inženjeri sa dužom praksom, vemjesta
šumarskih tehničara. Ti propulikim
stručnim i organizacionim kvalisti
osjećali su se u izvršenju zadataka tetama.
unutar šumarije (svrsishodnija raspoNa
području svakog kotara postoji
djela poslovanja). Za šumare ne smije Inspektorat za šumarstvo i lovstvo, koji


biti svejedno dali šumarski tehničar za područje kotara vrši sve poslove
zauzima mjesto u praksi koje mu ne odkao
i Sekretarijat, ali još pored toga in


govara po školskim kvalifikacijama, da struktaže na terenu. Za vršenje svih
li ie time promašen njegov cilj u šuposlova
unutar inspektorata potrebni su


marstvu i da li zbog toga trpi posao za stariji šumarski inženjeri sa dužom
kojeg se on pripremao. stručnom praksom i istim kvalifikaci


Da bi što bolje razjasnili i pronašli jama kao naprijed.
pravo mjesto šumarskog tehničara u Šumarija je najniži upravni organ u
praksi analizirat ćemo današnju orgašumarstvu
pod nadzorom Inspektorata.


230