DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 31     <-- 31 -->        PDF

10. Š. g. j . Kosurina-Grabar
3.103.38
11. „ Jaselsko Bilo-Crnopac
4.149.64
12. „ Duboke jasle-Jabukovac
2.387.71
13. „ Smrdljivac-Kom
3.996.59
14. ,, Južnovelebitske borove kulture
437.73
Ukupno: 43.861.06


VI. Sumsko-gospodarsko područje Lič. Plješivica
1. S. g. j . Javornik-Tisov vrh
3.951.69
2. „ Trovrh-Kik
4.666.78
3. „ Bubinka-Maričića vrh
5.022.38
4. „ Mala Plješivica-Karlović Korita
6.226.79
5. „ Kremen-Rudi Lisac
6. „ Srneća draga-Janković kosa
7. „ Kalinovača
8. ,, Velika Plješivica-Drenovača
9. ., Kestenovac-Nebljuska gora
10. „ Visočica-Lisac
11. „ Istočna Mazinska planina
12. „ Zapadna Mazinska planina
13. „ Kokirna-Mila-Ljut
14. „ Maslovara
15. „ Jelovi tavani-Kućina kosa
16. „ Plješivičke borove kulture
VII. Sumsko-gospodarsko
1. Š. g. ,j. Ivčević kosa
2. „ Vidovača-Marina glava
3. „ Crni vrh
4. ,, Laudonov gaj
5. „ Staza
6. „ Vrebačka staza
7. „ Trövrh- Mirkača
8. „ Resnik
7.123.84
1.906.04
1.475.09
3.976.51
4.241.26
2.929.18
6.482.90
1.937.99
3.693.26
2.711.59
, 6.641.99
159.00
Ukupno: 63.146.29


područje Lič. Sredogorje


918.00
5.983.07
4.078.69
314.24
7.957.86
4.060.10
2.374.80
6.482.23
9. „ Borove kulture Ličkog sredogorja
135.32
I. Risnjak .......
II. V. Kapela
III. M. Kapela
IV. Sjev. Velebit ..... .
V. Juž. Velebit
VI. Lička Plješivica ... .
VII. Ličko Sredogorja ... .
Svega:


Ukupno : 32.304.31
ŠUMA R
27
32
gosp. jedinica
„ „
62.401.57
87.622.21
24 „ „ 80.063.55
24 „ „ 87.391.78
14 „ „ 43.861.06
16 .. 63.146.29
9 „ „ 32.304.31
146 „ „ 456.790.77


C. ŠUMSKO-GOSPODARSKA OBLAST PRIMORSKIH SUMA
I. Sumsko-gospodarsko područje Istra
33.722.30 ha
II. „ „ „ Kvarner
64.160.17 „
III.
„ „ „ sjevernodalmatinskih zimzelenih
šuma 25.127.00 „