DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 32     <-- 32 -->        PDF

IV.
Šumsko-gospodarsko područje južno - dalmatinskih zimzelenih
šuma 86.825.00 „
V.
„ ,, „ sjevernođalmatinskih listopadnih
šuma 182.430.00 „
VI.
„ ,, „ srednjedalmatinskih listopadnih
šuma 220.053.00 „
VII. „ ,, „ južno - dalmatinskih listopadnih
šuma
86.540.00 „
Svega : 693.857.45 ha


Ukupna površina oblasti A + B + C
1,875.530.63 ha


JEDNA BRZA METODA ZA UTVRĐIVANJE PRIRASTA


Dr. Dušan Klepac (Zagreb)


Uvod


Između različitih metoda za utvrđivanje prirasta najveću prednost
imaju jednostavne i brze metode. Ali ne treba zaboraviti, da su najbrže
i najjednostavnije metode u većini slučajeva najmanje točne. Stoga je
teško naći jednu metodu, koja bi istovremeno zadovoljila sve zahtjeve —
da daje precizne rezultate o prirastu, da bude jednostavna, brza i jeftina.
Pa ipak šumarska nauka nastoji zadovoljiti te zahtjeve kolikogod je to
moguće. Imajući to pred očima, pokušao sam metode za utvrđivanje prirasta
pojednostavniti i učiniti ih još pristupačnijima našoj šumarskoj
praksi.


Ideja


Dosadašnja istraživanja u prebornim jelovim šumama (4) su nam
pokazala, da se volumni prirast srednjeg stabla u pojedinim debljinskim
stepenima može izraziti jednadžbom pravca:


y = a + b x
(1)


(y) označava godišnji volumni prirast stabla; (x) je prsni promjer; (a) i (b)
su parametri.
Prema tome, čini se, da ne bi trebalo mjeriti prirast u svim debljinskim
stepenima; ne bi trebalo Presslerovim svrdlom bušiti stabla u svim
debljinskim stepenima kako smo to dosad činili.. Izgleda, da bi bilo do


1 Na to sam pomišljao još pred 5 godina, kad sam u »Glasniku za šumske pokuse«
br. 11 na str. 233 napisao ovo: ... »tok prosječnog godišnjeg prirasta srednjeg jelova
stabla u pojedinim debljinskim stepenima ima u »Kunjačkom Vrhu« oblik pravca.
Za pokusnu p!ohu »Tuški Laz« krivulja prosječnog godišnjeg prirasta srednjeg stabla
za jelu ima također oblik pravca, ali samo do onog debljinskog stepena, u kojem kulminira
deblünski prirast. Ustanovimo li kod narednih istraživanja ponovno tu istu
činjenicu u drugim sastojinama, onda ćemo metodu za određivanje prirasta moći mnogopojednostavniti.« . ..