DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1957 str. 33     <-- 33 -->        PDF

voljno utvrditi prirast srednjeg stabla samo u jednom debljinskom stepenu,
1 jer se može pretpotsaviti, da svi »prirasni pravci« čine jedan snop,
koji polazi iz jedne točke na apcisnoj osi, kako je to prikazano na slici 1.


0,150.


0,110 _


0,09


0,07


0,03


0,01


SI. 1.


Primjena
(Konstrukcija prirasnih tablica)


U prebornim jelovim šumama Gorskoga Kotara godišnji volumni prirast
srednjeg stabla u pojedinim debljinskim stepenima mogao sam u većini
slučajeva izraziti ovom jednadžbom:


A„ = b (D — 12,5) (2)


U toj jednadžbi (A,,) označava godišnji volumni prirast srednjeg stabla
u debljinskom stepenu (D) cm; (b) je parametar, koji definira nagib
pravca.


Na temelju formule (2) konstruirao sam 3 prirasne tablice (tabele 1,
2 i 3). To je u stvari 60 »prirasnih nizova«, koje sam sastavio tako, da sam
kao bazu uzeo godišnji volumni prirast srednjeg stabla u debljinskom stepenu
od 45 cm, kako je to na slici 1 naznačeno. U prvom nizu godišnji volumni
prirast stabla prsnog promjera od 45 cm iznosi O´OllO m3, u drugom
0´0120m3, u trećem 00130 m3, i t .d., i t. d.; u zadnjem (šezdesetom) nizu
godišnji volumni prirast iznosi 0´0700 m3.


Moje »prirasne tablice« su u stvari numerički podaci za 60 »prirasnih
pravaca«, koji svi polaze iz jedne točke na apcisi, udaljene 12,5 cm od ishodišta
koordinatnog sistema (vidi sliku 1).